.

 

Gorące tematy zrównoważonego biznesu i ESG. Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022 coraz bliżej

dodano: 
04.10.2022
komentarzy: 
0

ESG, CSR i zrównoważony rozwój to tematy, które stają się coraz istotniejsze dla rozwoju biznesu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tym zagadnieniom poświęcony będzie Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022, który został objęty przez PRoto.pl patronatem medialnym.

TOB2022 to bezpłatne wydarzenie online, podczas którego odbędą się merytoryczne prezentacje oraz dyskusje. W tym roku odbywa się ósma edycja konfernecji organizowanej przez firmę CSR Info.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-28 października 2022 roku, codziennie w godzinach 9:30–11:30.

Pierwszy dzień upłynie pod hasłem „Strategia i zrównoważone finansowanie”. W programie:

– ESG – perspektywa zarządu – panel dyskusyjny dotyczący oceny spółek i wyzwań ESG, w tym dla działów finansowych

Agnieszka Orłowska, dyrektor zarządzająca, Olympus Business Services

Wojciech Wieroński, członek rady, CIMA

– Niezależna ocena i certyfikacja – wywiad

Marek Szolc, Methodology & Research Expert, EcoVadis

– Panel bankowy dotyczący wyzwań zrównoważonych finansów w sektorze bankowym oraz szans i trudności, jakie wiążą się z regulacjami na linii bank-klient korporacyjny

Tycjan Bielecki, Tribe Leader dla Tribe ESG i ekosystemów rozwiązań dla domu, Santander Bank Polska

Norbert Jeziolowicz, dyrektor zespołu bankowości detalicznej i rynków finansowych, Związek Banków Polskich

Sylwia Wochal, dyrektor ds. ESG w pionie klientów strategicznych, ING Bank Śląski

Drugi dzień zostanie w całości poświęcony raportowaniu ESG. W programie:

– Status dyrektywy CSRD i możliwości przygotowania Twojej spółki do niej – prezentacja

Liliana Anam, CEO, CSRinfo

– Rozwiązania wspierające raportowanie i digitalizację formatu raportu

Krzysztofa Bełz, BU menedżer ds. partnerstw zrównoważonego rozwoju, Coca-Cola HBC

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa Raben

– Perspektywa na raportowanie służb finansowych

Agnieszka Jarosz, dyrektor zarządzająca ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie

Dzień trzeci dotyczy ryzyk klimatycznych i bioróżnorodności w działalności firm. W programie:

– „Różnorodność biologiczna – o czym musi wiedzieć biznes?” – prezentacja

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)

– Rola ryzyk ESG w transformacji biznesu oraz praktyki dotyczące ryzyk klimatycznych i środowiskowych – prezentacja

Ewa Zamościńska, dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów, CSRinfo

– Rozwiązania dotyczące bioróżnorodności w dużych spółkach – panel dyskusyjny

Magdalena Sułek-Domańska, menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju i PR, Global Cosmed

Anna Wojciechowska, Head of ESG, ROBYG

– Ścieżki dekarbonizacji w praktyce LPP – wywiad

Aleksandra Pawelec, specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP

Kolejny dzień poświęcony będzie kryteriom społecznym w ocenie i praktykach spółek. W programie:

– Kryteria społeczne w ocenie spółek – panel dyskusyjny

Robert Adamczyk, główny specjalista środowiskowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

Joanna Szymonek, przewodnicząca Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka

Dr Tomasz Karol Wiśniewski, przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark oraz wicedyrektor działu rozwoju produktów informacyjnych i wskaźników, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

– Status i wyzwania dotyczące dyrektywy CSDD nt. należytej staranności – wywiad

Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold

– „Jak wykorzystać potencjał różnorodności i inkluzji?” – prezentacja

Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe

– „Wdrażanie polityk społecznych – polityka poszanowania praw człowieka i D&I w LPP” – case study

Małgorzata Chrzanowska-Rokacz, ekspertka ds. różnorodności i relacji z otoczeniem, LPP

Patrycja Zbytniewska, lider ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego, LPP

Ostatni dzień TOB2022 poświęcony zostanie na zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk firm oraz wskazanie kierunków rozwoju zawodu eksperta ESG/CSR. W programie:

– Analiza rozwoju obszaru ESG/Sustainability na przykładzie konkretnej spółki

– Edukacja w strukturach spółki na temat ESG – prelekcja

Liliana Anam, CEO, CSRinfo

– Przedstawienie praktyki zarządzania obszarem ESG w spółce i ścieżki firmy w tym zakresie

– Analiza przyszłości zawodu menedżera ESG/CSO – panel dyskusyjny

Barbara Kopeć, pełnomocnik zarządu, Diagnostyka

Karolina Studniarek, Senior ESG Manager, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie.

PRoto.pl jest patronem medialnym konferencji.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin