.

Jeszcze do 23 listopada trwa badanie „CSR w praktyce – Barometr CCIFP”!

dodano: 
21.11.2022
komentarzy: 
0

Do 23 listopada 2022 roku można wziąć udział w badaniu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”. W tym roku odbywa się jego siódma edycja.

Badanie ma na celu poznanie skali zaangażowania firm w działania z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, ich motywów, a także tego kto i w jaki sposób zarządza polityką CSR w organizacji. Udział w badaniu pozwala również firmom na sprawdzenie, jak w porównaniu z innymi wygląda ich poziom zaangażowania w kwestie społeczne i środowiskowe.

Barometr cyklicznie analizuje działania firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pytania dotyczą tego, w jakich tematach firmy są najbardziej aktywne i dla których grup interesariuszy realizują najwięcej projektów. Raport z badania ma też prezentować, w jaki sposób obszar ESG jest zarządzany w organizacjach, kto opracowuje strategię, czy prowadzone jest raportowanie, w jakim zakresie, a także jakimi budżetami dysponują firmy na prowadzone działania.

Poza tradycyjnymi pytaniami na temat angażowania się firm w poszczególne działania CSR i zasobów, które na nie przeznaczają, ankieta w tym roku została poszerzona o pytania dotyczące realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich adekwatności do aktualnych wyzwań i najbardziej palących zagrożeń dla świata, zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak i lokalnym – polskim. W badaniu znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. zaangażowania biznesu w pomoc Ukrainie.

Odpowiedzi zbierane są do 23 listopada 2022 roku. Ankietę można wypełnić na stronie.

Raport z badania zostanie zaprezentowany 6 grudnia 2022 roku podczas konferencji organizowanej przez CCIFP i zostanie poszerzony o wyniki ankiety prowadzonej przez Havas Media Group wśród konsumentów.

PRoto.pl jest patronem medialnym badania.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin