Jeszcze można zgłaszać działania CSR do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

dodano: 
21.12.2021
komentarzy: 
0

Firmy, które w 2021 roku realizowały działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, mogą do 14 stycznia 2022 roku zgłaszać się do corocznej publikacji „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wydawcą raportu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Najbliższe wydanie raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”  będzie edycją jubileuszową – FOB opublikuje go bowiem po raz 20.

W tej edycji organizatorzy wprowadzili zmiany w raporcie. Limit zgłoszonych dobrych praktyk wynosi 10. Zrezygnowano również z podziału na praktyki nowe i długoletnie. Wszystkie zgłoszone inicjatywy muszą być realizowane w 2021 roku.

W raporcie zakwalifikowane projekty i inicjatywy, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną pogrupowane według siedmiu obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny,  praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

„Zakwalifikowane praktyki tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR. Publikacja to także przydatny materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami. Mediom z kolei raport pozwala zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw wdrażanych w regionie, bądź w całym kraju” – przekazuje FOB.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokona Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Nabór działań odbywa się przez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Udział w projekcie  jest bezpłatny. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin