.

Już jest nowy raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Prym wiodą zaangażowanie społeczne, miejsce pracy i środowisko

dodano: 
25.05.2022
komentarzy: 
0

25 maja 2022 roku ukazał się 20. raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Coroczna publikacja przygotowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Premiera publikacji odbyła się podczas 9. Targów CSR.

W tegorocznej edycji zaprezentowano prawie 1700 działań podjętych przez blisko 300 firmy. Z analizy zgłoszonych inicjatyw wynika m.in., że rosną oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

W jubileuszowej edycji raportu swoje praktyki CSR zaprezentowała rekordowa liczba organizacji – było ich 283. To o 25 proc. więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w historii wydania. Zauważono także duży wzrost w sektorze MŚP: praktyki przesłało ponad 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli o 40 proc. więcej w porównaniu do 2020 roku.

W tym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu wprowadziło kilka zmian dotyczących przyjmowania praktyk do raportu, które miały na celu skłonienie firm do zgłaszania do raportu aktywności CSR wnoszących nową jakość. W publikacji zdecydowano się nie uwzględniać praktyk, które dotyczyły działań stricte akcyjnych i niezwiązanych z działaniami na poziomie strategicznym czy nieposiadających waloru innowacji. Podobnie jak w ubiegłym roku organizatorzy wyznaczyli także limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Tym razem jednak ograniczenie to dotyczyło też praktyk długoletnich.

W sumie w publikacji znalazło się 1677 dobrych praktyk. Najwięcej z nich dotyczyło zaangażowania społecznego, miejsca pracy i środowiska. Inicjatywy sklasyfikowano według normy ISO 26000.

Najbardziej popularna kategoria to zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (544 dobre praktyki). Najczęściej zgłaszane były w tym obszarze działania charytatywne i filantropia. FOB odnotował też duży wzrost w kategorii zrównoważonych miast, w której reprezentacja dobrych praktyk była najwyższa ze wszystkich wydań raportu.

Na drugim miejscu znalazły się praktyki z zakresu pracy (420). W tej grupie prawie 1/5 zgłoszonych aktywności dotyczy zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników oraz ich rodzin. Organizacje stawiały na webinary, szkolenia i prezentacje dotyczące m.in. tego, jak dbać o zdrowie.

Środowisko (395) znalazło się na trzecim miejscu pod względem liczebności zgłaszanych praktyk. Najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowiły działania dotyczące edukacji ekologicznej, m.in. związane z akcją w terenie. FOB zwraca uwagę, że mimo ograniczeń nałożonych w procesie zgłoszeń w tym obszarze w stosunku do ubiegłorocznej edycji widoczny był wzrost liczby dobrych praktyk o 1/4. „Wśród najciekawszych trendów warto zwrócić uwagę na działania, których wdrożenie wynikało ze zobowiązań przyjętych w długofalowych strategiach firm, związanych m.in. z zeroemisyjnością” – przekazuje FOB, zauważając, że jednym z kluczowych wyzwań stojących przed biznesem jest przeciwdziałanie kryzysowi bioróżnorodności. 

W obszarze praw człowieka (102) najwięcej praktyk zgłoszono w kategorii „kobiety w biznesie”. Działania te miały na celu wspieranie kobiet w decyzjach zawodowych, inspirowanie do rozwoju oraz wzmacnianie równości płci w miejscu pracy. „Kategoria dotycząca polityk i procedur dowodzi, że zarządzanie różnorodnością i budowanie inkluzywnych miejsc pracy zyskuje na znaczeniu.  Wiele firm zdecydowało się na sformalizowanie zasad dotyczących obszaru diversity & inclusion i podkreślenie swojego zaangażowania poprzez np. podpisanie Karty Różnorodności” – przekazuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W kategorii ład organizacyjny (80) najliczniejsze były zgłoszenia praktyk dotyczących  zarządzania, przede wszystkim tworzenia strategii: klimatycznych, CSR, ESG, odpowiedzialnego biznesu, tworzenia nowych stanowisk i zespołów odpowiadających za realizację tych celów. Istotne były także kwestie związane z certyfikacją w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wśród zagadnień konsumenckich (71) najwięcej było działań z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, zbliżona była też liczba działań edukacyjnych dotyczących takich obszarów jak oszczędzanie i zarządzanie domowym budżetem, prawidłowe żywienie i planowanie posiłków, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii, właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz świadoma konsumpcja.

Uczciwe praktyki operacyjne (65) to kategoria, w której najliczniej zgłaszane były działania związane z edukacją rynku. Kolejne pod względem liczebności były działania z kategorii relacji z dostawcami oraz relacji z interesariuszami. Tylko jedna instytucja zgłosiła projekt przeciwdziałający nadużyciom, co – jak ocenia FOB – świadczy o dużym potencjale rozwoju tego obszaru.

Okazuje się, że zdrowie i edukacja nadal są priorytetowe w działaniach CSR. W raporcie po raz szósty dobre praktyki skatalogowano pod kątem realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs). Najwięcej działań – podobnie jak rok temu – dotyczy Celu 3. Dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) i Celu 4. Dobra jakość edukacji (410 działań). Najrzadziej – też ponownie – reprezentowane są Cel 14. Życie pod wodą (20 praktyk) i Cel 2. Zero głodu (25 praktyk).

W raporcie zaprezentowano także przygotowany przez zespół FOB przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz ważnych polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na temat CSR. W wydaniu znalazły się także artykuły eksperckie dotyczące kluczowych trendów CSR, których autorami są: Karolina Andrian, Fundacja Share the Care; Małgorzata Greszta, CSR Consulting; dr Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Tadeusz Joniewicz, ekspert; Karol Krzyczkowski, Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Weronika Kwaśnik, laureatka konkursu Verba Veritatis; dr Michał Rogatko, laureat konkursu Verba Veritatis; Irena Pichola, Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Małgorzata Szewc, Ministerstwo Finansów; Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wersję PDF raportu można pobrać tutaj. Wszystkie działania, w podziale na poszczególne SDGs, można przejrzeć w bazie dostępnej online

Zapis transmisji z ogłoszenia raportu 2021 dostępny jest na Facebooku FOB.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin