Konferencja: Etyczna Firma. Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem

dodano: 
10.10.2013
komentarzy: 
0

22 października 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Etyczna Firma. Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem. Będzie to kolejne spotkanie organizowane przez SGS Polska w ramach cyklu Zrównoważony rozwój w praktyce.

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie zarządzania etyką w firmie. W pierwszej części zaprezentowane zostaną sposoby na wpisanie kwestii etycznych w struktury działania firmy odpowiedzialnej społecznie. Zaprezentowane także zostaną dobre praktyki zarządzania etyką w polskich firmach. Druga część spotkania poświęcona będzie zarządzaniu ryzykiem w odniesieniu do zagrożeń korupcyjnych jako nieodłącznie związanych z tematem etyki w biznesie oraz coraz częściej uznawanych za ważny obszar w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i umiejętnego zarządzania nim. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat korupcji oraz sposoby zapobiegania jej poprzez wdrażanie stosownych systemów zarządzania.

Celem spotkania jest także przybliżenie kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do etyki oraz otwarta dyskusja nad rozwiązaniami stosowanymi w firmach.

Program konferencji:

10.00 - 10.10 Powitanie

10.10 – 11.00 Etyczny biznes – odpowiedzialny biznes. Jak zarządzać etyką w firmie?

  • Etyka jako element strategii CSR w firmie – miejsce, rola i znaczenie dla zarządzających i pracowników
  • Systemy, narzędzia i dobre praktyki zarządzania etyką w firmie

Małgorzata Greszta, SGS Polska

11.00 – 12.00  Etyka w praktyce – jak wdrożyć i zarządzać na co dzień

  • Przykłady dobrych praktyk z Polski

12.00 – 12.30   Przerwa kawowa

12.30 – 12.40   Systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym jako element etycznego biznesu

  • Systemy przeciwdziałania korupcji w strukturze zarządzania aspektami  etycznymi

Katarzyna Ordyńska, SGS Polska

12.40 – 13.10  Korupcja w biznesie – przeciwdziałać, czy zwalczać

  • Wprowadzenie do problemu zagrożeń korupcyjnych

kom. Ewa Maszer, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

13.10 – 13.40  System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom zgodny z normą BS 10500:2011

  • Wdrożenie  i certyfikacja w praktyce

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

13.40 – 14.00   Podsumowanie

Jak zgłosić swój udział?

Konferencja ma charakter zamknięty. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres: magdalena.pachulska@sgs.com do 18 października 2013.

Liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo w konferencji wymaga mailowego potwierdzenia przez organizatora.

Zrównoważony rozwój w praktyce to zapoczątkowany w grudniu 2012r. cykl spotkań dla firm szukających nowych inspiracji do rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Celem cyklu konferencji jest przybliżenie praktycznych aspektów wdrażania strategii odpowiedzialnego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi możliwych do wykorzystania oraz rozwiązań stosowanych przez firmy w Polsce i na świecie. Spotkania pomyślane są jako miejsce inspiracji i wymiany doświadczeń. Organizatorem spotkań jest SGS Polska.

Partnerem cyklu „Zrównoważony rozwój w praktyce” jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Patroni medialni spotkania: PRoto, odpowiedzialnybiznes.pl

Czym jest etyka w biznesie, szczególnie w PR-ze oraz jak wdrażać zasady CSR-u w swojej organizacji dowiesz się z modułów kursu internetowego Akademii PRoto!

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin