.

Niewiele polskich firm wdrożyło strategię ESG

dodano: 
28.06.2022
komentarzy: 
0

Jak wynika z raportu „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”, opublikowanego w czerwcu 2022 roku przez PwC Polska i Strategy& Polska, 48 proc. firm wskazuje, że brak przejrzystych regulacji i wymogów powstrzymuje przed jeszcze większym zaangażowaniem w ESG (Environmental, Social and Governance).

Wykres: Co powstrzymuje Państwa firmę przed jeszcze większym zaangażowaniem w ESG?
Źródło: Raport „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”

Celem badania było określenie wpływu czynników ESG na sektor handlu i dóbr konsumenckich oraz tego, jakie są obecnie główne wyzwania dla firm w tym zakresie oraz jaki jest stopień wprowadzenia tych czynników.

Wyniki pokazują, że przedsiębiorcy dostrzegają niejasności legislacyjne, co może być barierą dla dalszego rozwoju znaczenia ESG w polskiej gospodarce. Przepisy są często w dalszym ciągu w fazie projektu, a rozporządzenia wykonawcze nie zostały przygotowane. Dodatkowe wyzwania to koszty, np. oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami.

Jak wskazują twórcy raportu, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, opłata opakowaniowa oraz opłata od produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego to w widoczny sposób największe wyzwania regulacyjne dla branży.

Wykres: Które z poniższych regulacji stanowią dla Państwa organizacji największe wyzwanie?
Źródło: Raport „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”

58 proc. badanych firm deklaruje, że jest na zaawansowanym etapie wdrażania strategii ESG, ale jedynie 20 proc. z nich to firmy polskie.

Twórcy badania zwracają także uwagę na to, że tylko 28 proc. firm w pełni określa w swoich strategiach wszystkie trzy filary, a 10 proc. firm deklaruje, że już zrealizowało inwestycje w obszarze ESG.

Jak czytamy, raportowanie zrównoważonego rozwoju, nie osiągnęło jeszcze takiego poziomu regulacji co sprawozdawczość finansowa, jednak, podobnie jak w przypadku danych finansowych, istnieje wiele różnych metod pomiaru, które można zmieniać, aby wpływać na wyniki.

Z badania wynika, że 70 proc. firm deklaruje wprowadzenie trzech celów klimatycznych najpóźniej do 2030 roku, natomiast 1/5 nie przyjęła żadnych zobowiązań.

Ponadto 88 proc. firm deklaruje wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji w swojej organizacji, a 78 proc. wprowadzenie polityki antykorupcyjnej.

Wykres: Czy Państwa firma wdrożyła politykę obejmującą którykolwiek z poniższych tematów związanych z ładem korporacyjnym?
Źródło: Raport „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”

Jak czytamy w raporcie, różnorodność wewnątrz organizacji może ułatwić współpracę z klientami, dostawcami oraz udziałowcami, zwłaszcza w przypadku firm działających na wielokulturowych i zglobalizowanych rynkach. Zobowiązanie do różnorodności może również działać korzystnie na wizerunek firmy, zwłaszcza w oczach najmłodszych pokoleń. 80 proc. przedsiębiorstw podejmuje działania przeciwdziałające dyskryminacji lub faworyzowaniu na każdym tle – takie postępowanie wskazuje 92 proc. firm zagranicznych oraz 67 proc. firm polskich.

Wykres: Jakie działania podejmuje Państwa firma w celu zapewnienia inkluzywności i różnorodności?
Źródło: Raport „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”

Z badania wynika, że jedynie 4 proc. firm wymaga raportowania śladu węglowego przez dostawców. Według twórców raportu pokazuje to, że rynek nie jest jeszcze gotowy stawić czoła celom unijnym, które coraz silniej wymagają mierzenia śladu węglowego.

Jak wskazują twórcy badania, podjęcie przez firmy takich działań, jak ograniczenie śladu węglowego, zmniejszenie zużycia wody czy weryfikacja łańcucha dostaw pod kątem pochodzenia surowców, będzie mieć długofalowo pozytywny wpływ na otoczenie. (bs)

O badaniu:
Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało od września 2021 r. do marca 2022 r. wśród 50 kluczowych spółek z sektora handlowego i FMCG, prowadzących działalność w Polsce.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin