Ogłoszono zwycięzców Konkursu Raporty Społeczne 2020!

dodano: 
16.10.2020
komentarzy: 
0

15 października 2020 roku odbyła się (online) gala finałowa 14. edycji Konkursu Raporty Społeczne. W ramach konkursu, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte, nagradzane są najlepsze publikacje z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Kim są zwycięzcy?

Laureatem nagrody głównej w kategorii Raporty zintegrowane zostało LPP. Firma odzieżowa, tak jak w poprzednim roku, została wyróżniona za jasny i precyzyjny przekaz społeczny, który pokazywał istotne dla niej wartości, ważne zobowiązania na przyszłość oraz utrzymanie wysokiego standardu raportowania.

Zwycięzcą w drugiej kategorii głównej – Raporty społeczne – został Santander Bank Polska. Publikację banku wyróżniono za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i wyznaczanie w tym zakresie standardów oraz pokazywanie więcej niż jest to wymagane, w szczególności w obszarze klimatu i środowiska naturalnego. Bank również jest laureatem w swojej kategorii po raz kolejny.

Najlepszym debiutantem wśród Raportów zintegrowanych zostało BNP Paribas Bank Polska. Publikację nagrodzono dobre przygotowanie, czytelne i spójne przedstawienie informacji z intuicyjnym przechodzeniem między tematami oraz wyczerpującą treść i logiczne, spójne przedstawienie całości materiału.

W kategorii Raport zintegrowany przyznano także wyróżnienia. Pierwsze otrzymało Orange Polska m.in. za konsekwentne utrzymywanie najwyższej jakości w raportowaniu niefinansowym, czytelne przedstawianiem danych. Drugim wyróżnionym jest Grupa Tauron za publikację przedstawiającą analizy scenariuszowe oraz uwzględnienie tematów klimatycznych, w tym wytycznych TCFD.

Drugim najlepszym debiutantem, tym razem w kategorii Raporty społeczne, zostało Jeronimo Martins Polska. Firmę nagrodzono za ciekawy, dobrze i prawie wyczerpująco napisany raport, który poruszył wszystkie kluczowe obszary jej działalności – w szczególności edukację odbiorców i oddziaływanie na klimat. W tej kategorii również przyznano wyróżnienie – otrzymała je Grupa VELUX za działanie ponad standard, modelowe przedstawienie konkretnych działań do 2030 roku oraz zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Laureatem w kategorii Raport organizacji niebiznesowej została Grupa Jurajska GOPR. Publikację nagrodzono za ciekawe przedstawienie działania organizacji pozarządowej, interesujące zaprezentowanie i dotarcie do kluczowych interesariuszy oraz zwrócenie uwagi na rolę szkoleń i rozwoju organizacji.

W konkursie przyznano także nagrodę specjalną Giełdy Papierów Wartościowych – zwycięzcą zostało BNP Paribas Bank Polska. Swojego laureata wybrali również internauci – na podstawie ich głosów nagrodzono raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

nagrody

„W minionym roku obserwowaliśmy wzmocnienie wartości czynników ESG. Powstają kolejne inicjatywy ukazujące znaczenie kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu organizacyjnego. Konkurs Raporty Społeczne stanowi przegląd podejścia do danych niefinansowych, to w jaki sposób firmy zarządzają swoim wpływem oraz jak ten wpływ raportują. To także kolejny rok obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt wzrostu liczby zgłoszonych do konkursu publikacji. Jako przewodnicząca jury serdecznie gratuluję nagrodzonym, ale również wszystkim firmom, organizacjom, instytucjom, które raporty przygotowują. Mamy świadomość tego, z jak wielkim nakładem pracy wiąże się wydanie raportu społecznego czy zintegrowanego. Tym bardziej należy docenić obecność w konkursie wszystkich, którzy raporty do oceny przekazali. Serdecznie dziękujemy też wszystkim naszym jurorkom i jurorom, dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu możliwa jest realizacja konkursu, w którym nagrodzone organizacje mają poczucie że jest to nagroda przyznawana w imieniu szerokiego gremium eksperckiego” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 56 publikacji. Na tę liczbę składa się między innymi: 12 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 3 raporty organizacji pozarządowych. Pełną listę zgłoszonych raportów można znaleźć w Bibliotece Raportów dostępnej na stronie.

Zapis transmisji z wydarzenia można obejrzeć na facebookowej stronie konkursu.

PRoto.pl było patronem medialnym konkursu. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin