.

 

PR i branża motoryzacyjna

dodano: 
09.06.2006
komentarzy: 
0

7 czerwca odbyła się konferencja „Jakiej drogi do klienta potrzebuje branża motoryzacyjna – public relations, reklama, czy inne działania marketingowe?” zorganizowana przez Polską Izbę Motoryzacji. Spotkanie zostało poświęcone relacjom pomiędzy PR, a marketingiem i reklamą.

Pierwszy panelista, Rafał Werczyński, Brand Leader Estimage PR, starał się odpowiedzieć na pytanie o skuteczność PR i reklamy. W trakcie prezentacji przedstawił różnice pomiędzy PR, a reklamą. Prelegent wskazał też podstawowe narzędzia PR, do których zaliczył relacje z mediami, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, inspirowanie działań zewnętrznych oraz aktywność w sferze odpowiedzialności społecznej. Werczyński podkreślił także rolę spójności i konsekwencji we wszystkich elementach komunikacji firmy, w tym komunikacji reklamowej. Rozważył też, posługując się konkretnymi przykładami reklam producentów i marek samochodowych, sposoby ich komunikacji z otoczeniem, a przez to kształtowania ich wizerunku.

Uczestnicy zostali też zapoznani z podstawowymi zasadami badań rynku, które przedstawiła Anna Urbankiewicz z TNS OBOP. W jej prezentacji nacisk położono na sposób realizacji badań, ich wpływ na kształtowanie strategii marketingowej oraz korzyści dla zleceniodawcy.

Na koniec pierwszej części konferencji Jacek Jakubczyk, Dyrektor Zarządzający, ITBC Communication, przedstawił wyniki badania pt. „Jak sprostać oczekiwaniom dziennikarzy motoryzacyjnych”. Badania miały dać odpowiedź branży motoryzacyjnej na pytanie, czego spodziewa się po niej świat mediów i w jaki sposób najlepiej kształtować relacje z dziennikarzami motoryzacyjnymi. Zaskakująca okazała się odpowiedź dziennikarzy, że PR-owcy, zbyt rzadko przesyłają im materiały prasowe i zbyt rzadko kontaktują się z nimi osobiście. Badania wykazały też, że najbardziej odpowiednią drogą kontaktu z dziennikarzem jest mail lub telefon. Media za najczęstszy powód odrzucania przesyłanych informacji prasowych podały „nieinteresujący temat”.

Kolejna część konferencji została podzielona na dwa bloki: pierwszy - dla dealerów i serwisantów oraz drugi - dla producentów i dystrybutorów. Wśród prelegentów drugiego bloku znalazła się Agnieszka Bajur, Marketing&Communications Consultants, która mówiła na temat kampanii informacyjnych i marketingowych organizowanych dla zrzeszeń biznesu. W trakcie prezentacji przedstawiła zasady realizacji takich kampanii, wśród których podkreśliła rangę myślenia w kategoriach interesów całej branży, a nie indywidualnych firm. Do narzędzi kampanii Bajur zaliczyła relacje z mediami, Public Affairs, społeczną odpowiedzialność biznesu, zarządzanie kryzysem, reklamę i eventy.

Podsumowaniem była prezentacja Zdzisława Pruszyńskiego, Dyrektora Kuźni Jawor, poświęcona praktycznym zagadnieniom budowania marki jego firmy.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin