.

Pracownicy chcą się rozwijać, ale nie są usatysfakcjonowani ofertą szkoleniową pracodawców

dodano: 
23.09.2022
komentarzy: 
0

We wrześniu 2022 roku Hays Poland opublikowało raport „Rozwój zawodowy – oczekiwania specjalistów i możliwości firm”, z którego wynika, że aż 98 proc. profesjonalistów jest otwartych na zdobywanie nowych kompetencji. Jednak tylko 36 proc. z nich jest usatysfakcjonowanych zasobami szkoleniowymi obecnego pracodawcy.

Prawie 60 proc. respondentów badania Hays przyznało, że ich obecny pracodawca udostępnia im zasoby do nauki, jednak dostępna oferta szkoleniowa bardzo często nie jest satysfakcjonująca dla specjalistów.

Źródło: Raport Hays „Rozwój zawodowy – oczekiwania pracowników i możliwości firm”

Jak komunikują twórcy raportu, profesjonaliści chcą się edukować, mając na uwadze nie tylko aktualne potrzeby rynku pracy, ale też wyzwania przyszłości. Rozwój bardzo często nie jest  możliwy bez pomocy i wsparcia pracodawców. Tymczasem ich oferta edukacyjna bardzo często nie odpowiada realnym oczekiwaniom zatrudnionych – czytamy w raporcie.

W obliczu niesatysfakcjonującej oferty szkoleniowej dostępnej w miejscu pracy, wielu pracowników poświęca na rozwój swój czas prywatny oraz środki finansowe. Jak wynika z badania Hays, 89 proc. specjalistów inwestuje w zdobywanie nowych umiejętności. 76 proc. z nich motywuje to chęcią zaspokojenia własnych aspiracji, a u 13 proc. łączy się to z wykonywanym zawodem.

Źródło: Raport Hays „Rozwój zawodowy – oczekiwania pracowników i możliwości firm”

90 proc. profesjonalistów wskazało, że obecnie pełniona przez nich funkcja przynajmniej od czasu do czasu wymaga zdobywania nowych umiejętności.

Pomimo otwartości specjalistów na podnoszenie kwalifikacji, pracodawcy deklarują zaniepokojenie niedoborem kompetencji w firmie – czytamy w raporcie. Jednocześnie, w tej grupie co druga organizacja jest zdania, że jej aktualna oferta szkoleniowa może rozwiązać ten problem. Tylko 57 proc. ankietowanych firm dysponuje rocznym budżetem szkoleniowym.

Źródło: Raport Hays „Rozwój zawodowy – oczekiwania pracowników i możliwości firm”

(bs)

O badaniu:
Raport „Rozwój zawodowy – oczekiwania specjalistów i możliwości firm” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w międzynarodowym badaniu przeprowadzonym przez Hays w okresie od kwietnia do maja 2022 roku. Ankietę wypełniali specjaliści i menedżerowie z 26 krajów na całym świecie, w tym 350 osób z Polski.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin