Trwają zgłoszenia kandydatów do nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

dodano: 
23.07.2021
komentarzy: 
0

Jeszcze do 2 sierpnia 2021 roku można zgłaszać kandydatów do czwartej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Co dwa lata wyróżnienie to przyznaje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tej edycji nagrodzone zostaną działania zrealizowane w latach 2019-2020.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest osobom ze świata biznesu i środowiska okołobiznesowego, które przez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniały się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Nagrodzeni wyróżniają się staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.

„Biznes w Polsce zmienia się dzięki wysiłkowi konkretnych osób. Poprzez naszą nagrodę chcemy docenić ich trud w działaniach na rzecz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w firmach. Warto wskazywać dobre przykłady, które mogą stać się inspiracją dla innych. To ważne zwłaszcza dziś, w dobie zmieniających się paradygmatów, a także wyzwań dotyczących odbudowy gospodarek po pandemii oraz poszukiwania nowych wzorców i modeli biznesowych” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach głównych: biznes oraz sektor pozabiznesowy (kategoria zależna od miejsca zatrudnienia kandydata), a także w pięciu kategoriach specjalnych: zarządzanie różnorodnością, wolontariat pracowniczy, gospodarka w obiegu zamkniętym, ochrona klimatu, innowacje społeczne.

Zgłoszenia można przesyłać do 2 sierpnia 2021 roku przez formularz zgłoszeniowy.

PRoto.pl jest patronem medialnym nagrody.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin