.

Ukazał się praktyczny „Słownik błędów językowych”!

dodano: 
10.12.2020
komentarzy: 
0

Na początku grudnia 2020 roku ukazał się „Słownik błędów językowych” z nowej serii ZnamPolski.pl. Jak tłumaczą jego wydawcy, „to zarazem pierwszy polski słownik błędów językowych w XXI w. (poprzedni słownik polskich błędów językowych ukazał się w połowie XX wieku ) i pierwsza tak praktyczna pomoc dla tych, którym zależy na poprawnym mówieniu i pisaniu, ale nie mogą lub nie chcą się w to zagłębiać”.

Słownik ma dawać możliwość uzyskiwania „maksimum korzyści przy minimalnym zaangażowaniu (z różnych powodów) korzystających”. Projekt koncentruje się na jasnym, przystępnym i jednoznacznym opisie, ograniczeniu terminologii, braku trudnej teorii czy wizualno-symbolicznych ujęciach treści.

Pomysłodawcy wydania tłumaczą też, że „Słownik błędów językowych” to ważne dopełnienie słownika ortograficznego, m.in. dlatego, że błędy gramatyczne i leksykalne są „zdecydowanie częstsze niż błędy ortograficzne i o wiele groźniejszych dla komunikacji”.

Słownik kierowany jest m.in. do osób, dla których język polski to ważne narzędzie w pracy, np. w biznesie lub dowolnej działalności publicznej. Jak czytamy, takie osoby często potrzebują konkretnych informacji zamiast „teoretycznych wywodów”. Dodatkowo czytamy, że adresatami publikacji są ci, którzy  którzy mają świadomość, że język jest ich wizytówką, i nie chcą polegać na „amatorskich opiniach czy liczbach z internetu”, a także dla studentów i uczniów (od starszych klas szkoły podstawowej).  

„Słownik będzie pozycją wyjątkową na polskim rynku wydawniczym” – tłumaczy recenzent, prof. dr hab. Andrzej Markowski. „Wyjątkowość ta wyraża się kilkoma rozwiązaniami merytorycznymi i technicznymi, niespotykanymi w takim zestawie w innych słownikach poprawnościowych. (…) Hasło w tym słowniku jest umieszczone w dwóch kolumnach – w lewej są elementy językowe i przykłady ich użycia błędne, w prawej – poprawne. Umożliwia to czytelnikowi zapoznanie się od razu z wersją poprawną, skontrastowaną z wersją błędną. To dobre rozwiązanie” – wyjaśnia prof. Markowski.

Pomysłodawcami i redaktorami są językoznawcy z doświadczeniem autorskim i redaktorskim. Osobami współtworzącymi są również m.in. projektanci layoutu i korektorzy. Redaktorem naukowym i współautorką koncepcji jest dr hab. Ewa Rudnicka, językoznawca i leksykograf, a współautorem koncepcji słownika i serii ZnamPolski.pl językoznawca Marek Zboralski. Za opracowanie haseł odpowiadali dr Ewa Kozioł-Chrzanowska, dr Monika Pawelec-Skurzyńska oraz Marcin Chrzanowski, a indeksami i odsyłaczami międzyhasłowymi zajmował się dr hab. Michał Szczyszek.

Słownik jest oficjalnie sprzedawany przez stronę wydawcy znampolski.pl i na profilu ZnamPolski.pl na Allegro. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.

W księgarniach będzie go można kupić jedynie za wyższą cenę, ponieważ jak tłumaczą wydawcy, rabat jest oferowany wyłącznie firmom i instytucjom, które kupują słownik „do użytku własnego”.

PRoto.pl jest partonem medialnym słownika.

(kd)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin