.

 

Większość firm nie wyraża gotowości do raportowania informacji niefinansowych

dodano: 
26.10.2023
komentarzy: 
0

Zaledwie 30 proc. respondentów spółek korzystało z zatwierdzania informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora – wskazuje badanie przeprowadzone przez KPMG. Proces przygotowania i publikowania raportów dotyczących informacji niefinansowych zostanie diametralnie zmieniony przez najnowsze regulacje. Wymogi te sprawią, że ujawnianie i niezależna weryfikacja przez wiarygodną stronę trzecią raportowania związanego z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym staną się obowiązkowe. 

Zmiany regulacyjne mają na celu zwiększenie przejrzystości działań organizacji z zakresu ESG oraz zaufania do publikowanych przez nie informacji. Szczególnie istotny okazuje się obowiązek zatwierdzania informacji przez niezależnego audytora raportów zawierających informacje niefinansowe, który wynika z wprowadzonej przez Unię Europejską dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz powiązanych z nią standardów ESRS (Europejskich Standardów Sprawozdawczości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju). 

Badanie pokazuje, że 78 proc. organizacji notowanych na giełdzie podlega lub będzie podlegać obowiązkowi publikacji danych niefinansowych ESG zatwierdzanych przez niezależnego audytora. Do tej porty tylko 16 proc. spółek biorących udział w badaniu zdecydowało się na taki proces, ale z ograniczoną pewnością, a 14 proc. przeprowadziło zatwierdzanie dające wystarczającą pewność. 

Aż 3/4 firm nie jest wyraża gotowości na nadchodzące wymogi w zakresie niezależnego zatwierdzania informacji niefinansowych dotyczących ESG, a tylko 1/4 spośród badanej grupy ma zasoby i umiejętności, aby odpowiednio przygotować niefinansowe dane. Na wysoki poziom gotowości przekładają się zaangażowany w kwestie zrównoważonego rozwoju zarząd, regularne szkolenia oraz wdrożone mechanizmy kontroli procesu zbierania informacji.

Z badania wynika, że blisko połowa respondentów uważa zatwierdzanie informacji niefinansowych za pomocne przy powiększaniu udziału w rynku oraz polepszaniu decyzyjności. Wśród zalet takiego działania wymieniane są także innowacyjność, poprawa reputacji oraz obniżenie kosztów. (ao)

O badaniu: Publikacja KPMG pt. „Road to readiness. ESG Assurance Maturity Index 2023” stanowi przewodnik dla osób odpowiedzialnych za raportowanie niefinansowe zawierający wskazówki przygotowujące do audytu ESG. W oparciu o następujące wyznaczniki: ład korporacyjny, zasoby i umiejętności z zakresu przygotowania firmy do badania informacji niefinansowych zarządzanie danymi, technologia cyfrowa i łańcuch wartości – badanie pozwoliło określić stopień dojrzałości organizacji w zakresie raportowania informacji niefinansowych i podzieliło firmy na trzy grupy w zależności od punktacji, jaką otrzymały: „liderów” (25 proc. najlepszych), „zaawansowanych” (kolejne 50 proc.) i „początkujących” (25 proc. firm z najniższymi wynikami). W badaniu wzięło udział 750 firm z całego świata.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin