Wyzwania rynku pracy. Trwa nabór innowacyjnych pomysłów do inkubatora TransferHUB

dodano: 
23.11.2021
komentarzy: 
0

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają osoby prywatne, organizacje i instytucje do udziału w Inkubatorze TransferHub. Projekt ma na celu wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Zgłaszane pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski przyjmowane są do 6 grudnia 2021 roku przez formularz dostępny na stronie transferhub.pl.

Jak przekazują inicjatorzy akcji, Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie przed zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. „Rosnące wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu pozytywów, związane jest ze zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i utworzeniem nowych etatów, na które wielu z długoletnich pracowników nie posiada jednak wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie narażoną na utratę miejsc pracy bądź konieczne przekwalifikowanie są osoby po 50. roku życia. Pomimo gotowości i zaangażowania w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i uprawnień, nierzadko nie otrzymują szansy na wykazanie się w nowej roli” – czytamy w komunikacie.

„Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz starzejącym się społeczeństwie, ale również sytuacji kobiet na rynku pracy, równego traktowania w zakresie dostępu nie tylko do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, awansów i warunków pracy. Do udziału w projekcie TransferHub zachęcamy wszystkie osoby, które pragną mieć wpływ. Każdy z nas ma potencjał innowatora, korzystając z indywidualnych doświadczeń, może przedstawić swój własny pomysł na zmianę” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Aby dołączyć do projektu i zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia 2021 roku wypełnić formularz online dostępny na stronie. Oprócz tego wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (transferhub.pl/o-transferhub/procedury) i wydrukowanie go, podpisanie i załączenie skanu do formularza zgłoszeń za pomocą przycisku na dole strony. 

Przesłane innowacje zostaną ocenione merytorycznie przez Komisję – pod uwagę zostanie wzięta ich skuteczność, efektywność, innowacyjność, prostota w użytkowaniu i potencjał upowszechnienia pomysłu na szerszą skalę. Kolejny etap stanowi obowiązkowy kurs dla wybranych przez komisję innowatorów. Granty w wysokości ok. 38 000 zł przeznaczone na testowanie rozwiązania otrzymają autorzy około 50 innowacji. Minimum 10 proc. z nich otrzyma następnie wsparcie na upowszechnienie projektu i zdobycie wartościowych partnerów. Podczas poszczególnych etapów, uczestnicy mogą liczyć na stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspertów i opiekunów innowacji. Projekt TransferHub jest realizowany od maja 2020 roku do lipca 2023 roku.

„Obecnie jaskrawiej niż dotychczas widzimy potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań, nawet w mikro skali. Trwająca już półtora roku pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji pracy. W trakcie lockdownu wyraźnie uwidocznił się także problem nierówności kobiet i mężczyzn w wielu wymiarach rynku pracy. Potrzebujemy mikroinnowacji, które nawet w małym wymiarze będą wpływać na poprawę funkcjonowania polskiego rynku pracy” – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i prezeska zarządu FISE.

Więcej informacji dot. poszczególnych etapów projektu można znaleźć na stronie internetowej transferhub.pl oraz na Facebooku. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin