.

 

Zgłoszenia do Effie Awards 2022 ruszyły!

dodano: 
27.04.2022
komentarzy: 
0

Rozpoczęły się zgłoszenia do Effie Awards 2022. Wprowadzono także zmiany w kategoriach konkursowych – powstało pięć zbiorów dla 30 kategorii.

Komitet Effie Awards wyłonił w tym roku sześć nowych kategorii i wprowadził zmiany, które mają na celu uprządkowanie i ustrukturyzowanie kategorii, by „każda z nich miała swoje miejsce w konkursie i była łatwo dekodowana przez zgłaszających”. W efekcie tym sposobem powstało pięć zbiorów dla 30 kategorii – 13 kategorii produktów i usług oraz 17 kategorii specjalnych.

Dotychczas kampanie i działania marketingowe można było zgłaszać do Effie Awards Poland w ramach 12 kategorii produktów i usług oraz 12 kategorii specjalnych.

Utworzone zbiory to:

Industry – kategorie produktów i usług

Audience – kategorie specjalne

Channels & Tools – kategorie specjalne

Marketing Excellence – kategorie specjalne

Positive Change – kategorie specjalne

„Obserwując aktualne trendy rynkowe, dynamikę branży oraz wzrost działań i aktywności w mediach internetowych, postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian w obecnych kategoriach oraz dodać nowe. Pozwolą one jeszcze lepiej ustrukturyzować kategorie, a dla zgłaszających będą ułatwieniem w określaniu tego, co było kluczowe w zrealizowanych kampaniach. Jednocześnie wprowadzone zmiany będą bardziej odzwierciedlać te aspekty i działania, które chcemy promować poprzez Effie Awards” – wyjaśnia Barbara Pasterczyk, CMO, ING Bank Śląski.  

„Zmiany, które są nieodzowną częścią Effie i branży marketingowej w ogóle, w tym roku zaszły także w obrębie struktury kategorii, łącząc je w grupy działań o podobnej charakterystyce. I tak pojawiła się grupa kategorii Audience łącząca działania do specyficznych grup docelowych; Channels & Tools, gdzie znalazły się wszystkie kategorie odwołujące się do użycia konkretnych narzędzi komunikacyjnych; Positive Change, czyli te działania, które poza celami biznesowymi realizują także te z zakresu odpowiedzialności społecznej. W grupie Marketing Excellence znalazły się kategorie, do których zgłaszane są działania odpowiadające na wyjątkowe wyzwania marketingowe – a więc i te, które wykraczają poza samą komunikację” – mówi Marcin Samek, Chief Innovation Officer w McCANN Poland.

Na liście nowo utworzonych kategorii są:

Green Solutions (zbiór Industry) – kategoria obejmująca kampanie komunikacyjne i działania marketingowe promujące marki, produkty lub usługi z obszaru szeroko rozumianych „zielonych technologii”, czyli pro ekologicznych lub powiązanych z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym

Silver (zbiór Audience) – kategoria przeznaczona dla działań komunikacyjnych skierowanych do generacji Silver (60+), obejmująca bardzo szeroki katalog narzędzi online i offline, w tym unikalnych kanałów dotarcia do odbiorców, np. muzyka, sport, gaming, influencer marketing.

Social Media Driven (zbiór Channels & Tools) – utworzona z myślą o kampaniach, o których sile i efektywności w pierwszej kolejności decydują media społecznościowe, współpraca z influencerami czy też szerzej, działania z zakresu advocacy, których idea od początku wynikała ze specyfiki tych kanałów.

Gaming & Esport (zbiór Channels & Tools) – kategoria powstała na kanwie wciąż rosnącego zainteresowania gaming marketingiem jako niestandardowe podejście do realizacji działań biznesowych.

Partnership (zbiór Channels & Tools) – w tej kategorii osią zainteresowania jurorów będą strategiczne partnerstwa pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami o profilu komercyjnym, mające na celu realizację wspólnego celu na poziomie biznesowym, marketingowym bądź komunikacyjnym.

Equality (zbiór Positive Change) – jurorzy w tej kategorii będą nagradzać wszelkie działania komunikacyjne podmiotów o profilu komercyjnym, w ramach których promuje się ideę równego traktowania i/lub walkę z dyskryminacją.

Zgłoszenia przyjmowane będą w następujących terminach: 

I termin: 26.04. – 16.05.2022 roku

II termin: 17.05. – 06.06.2022 roku

III termin: 07.06. – 27.06.2022 roku

IV termin: 28.06. – 11.07.2022 roku

Zgłoszenia można przesyłać przez stronę. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Gala, podczas której ogłoszeni zostaną zwycięzcy Effie 2022, została zaplanowana na 8 listopada 2022 roku.

PRoto.pl jest patronem medialnym konkursu.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin