.

 

Zgłoszenia do Effie Awards Poland 2023 ruszyły!

dodano: 
25.05.2023
komentarzy: 
0

Ruszyła tegoroczna edycja Effie Awards Poland. Można już zgłaszać kampanie i działania marketingowe do konkursu. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą przesłać projekty w trzech terminach, najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku, w ramach 12 kategorii industry oraz 18 kategorii specjalnych.

Organizatorzy konkursu przeanalizowali zmiany na rynku komunikacji marketingowej, redefiniowali i uporządkowali kategorie w ramach istniejących zbiorów, a także utworzyli nową kategorię – Governance, zgodną z podziałem ESG, czyli działaniami firm na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.

W zeszłym roku Komitet Organizacyjny podzielił kategorie konkursowe na pięć zbiorów odpowiadających ich specyfice:

Industry – kategorie produktów i usług

Audience – kategorie specjalne

Channels & Tools – kategorie specjalne

Marketing Excellence – kategorie specjalne

Positive Change – kategorie specjalne

„W tym roku w grupie kategorii Industry zdecydowaliśmy się na korekty, które naszym zdaniem lepiej odzwierciedlają szybko zmieniający się świat. Ze względu na rozwój technologii i postępującą konwergencję produktów i usług zdecydowaliśmy się na rozszerzenie niektórych kategorii oraz doprecyzowanie poszczególnych opisów. Miało to miejsce na przykład w kategorii Services, w której wyraźnie podkreśliliśmy znaczenie usług oferowanych online w formie aplikacji” – wyjaśnia Jakub Kossut, niezależny ekspert, członek Komitetu Konkursu Effie Awards. Jak mówi, dodane zostały grupy usług, które w ostatnich latach konsekwentnie zwiększają swoje grono klientów (np. pośrednictwo w znalezieniu konkretnego specjalisty w konkretnej lokalizacji, usługi medyczne, komunikacja online, diety pudełkowe).

Zmiany objęły też kategorię Entertainment, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą Culture & Entertainment i „inaczej rozkładała akcenty na poszczególne sposoby spędzania czasu wolnego”. „Czy nam się to podoba czy nie, platformy streamingowe, treści wideo na platformach mediów społecznościowych, gry czy podcasty skutecznie wypierają prasę lub wydarzenia kulturalne. Wymagało to więc od nas przeredagowania definicji dla zgłoszeń z sektora gospodarki obejmującego szeroko pojętą rozrywkę” – tłumaczy Jakub Kossut.

Kategoria Finance została poszerzona o ubezpieczenia i usługi pośrednictwa finansowego (wcześniej zgłaszane do kategorii Services). Nowa nazwa tej kategorii to Finance & Insurance. Na zmianę wpłynęło coraz większe przenikanie się usług finansowych – wyjaśniają organizatorzy. Podobna zmiana zaszła w kategorii Automotive & Mobility (wcześniej Mobility), w której większą uwagę zwrócono na podkategorię mobility-as-a-service.

„Jedną z największych zmian przeszła kategoria o zeszłorocznej nazwie Commerce, która obecnie nosi nazwę E-Commerce & Shopper Marketing” – podkreśla Kossut. Jak mówi, chodziło o doprecyzowanie, że w tej kategorii nagradzane są kampanie poświęcające specjalną uwagę Hopperowi, czyli konsumentowi już znajdującemu się na ścieżce zakupowej. „Przy postępującej konwergencji online’owych i offline’owych punktów styku marki z konsumentem nie ma znaczenia, w którym z dwóch światów jesteśmy – przed komputerem lub telefonem czy w rzeczywistym sklepie. To, co ma znaczenie, to to, że insight, analityka i technologia potrafią świetnie wpłynąć na konsumentów, którzy rozpoczęli proces zakupu. Chcemy nagradzać te kampanie, w których udało się to osiągnąć” – wyjaśnia przedstawiciel Komitetu Konkursu Effie Awards.

Na podstawie zeszłorocznych zgłoszeń oraz zmian postaw konsumenckich wobec trendów w Polsce i na świecie organizatorzy poprawili także definicje kategorii ze zbioru Audience. „W kategorii Young zawęziliśmy przedział wiekowy grupy docelowej do 18-25 lat, po to, by zgłaszane kampanie lepiej i precyzyjniej oddawały skuteczne sposoby dotarcia do młodej grupy odbiorców (bez uwzględnienia nieletnich czy młodych dorosłych wkraczających w dorosłe życie), jak również po to, by zgłoszenia w tej kategorii były bardziej wyspecjalizowane niż np. w kategoriach industry” – wskazuje Magda Kozanowska, Vice President, COO & Partner, 180heartbeats + Jung v Matt. Jak mówi, kategoria Silver została natomiast rozszerzona (z 60+) i zyskała nową nazwę: 50+. „Zależało nam na tym, aby ta kategoria nie była traktowana wyłącznie jako zbiór kampanii czy produktów kierowanych do najstarszej części społeczeństwa. Tym samym chcemy zachęcać do zgłaszania kampanii kierowanych do grupy dojrzałych konsumentów, którzy wreszcie mają więcej czasu na swoje pasje, ale i dalszy rozwój. Zależy nam na dostrzeżeniu w tej kategorii ciągle aktywnych ludzi, a nie tylko potrzebujących staruszków, na co mogła wskazywać poprzednia nazwa” – mówi Kozanowska.

Positive Change to zbiór kategorii, w którym w tym roku wprowadzono najbardziej znaczącą zmianę. Organizatorzy zdecydowali się uporządkować te kategorie w oparciu o czynniki zrównoważonego rozwoju ESG. „Doprowadziło to nas do wyodrębnienia trzech kategorii:  Environmental (w skład której weszły m.in. kampanie wcześniej przypisane do kategorii Green Solutions), Social, czyli wszelkie działania pro-społeczne, w tym te, które w zeszłym roku znalazłyby się w kategorii Equality, oraz Governance – nowa kategoria kampanii promujących odpowiedzialne działanie biznesu z zakresu tzw. ładu korporacyjnego” – wyjaśnia Marcin Samek, Chief Innovation Officer w McCANN Poland. „Porządkując ten zbiór w oparciu o ESG, odpowiadamy na zwrot ku działaniom i kampaniom prospołecznym i eko, zarówno wśród firm, jak i w sektorze publicznym, ale – co bardzo ważne – współkreujemy jednocześnie ten trend, pokazując jak istotne są tego typu działania, zarówno w budowaniu marek, jak i samej branży komunikacji marketingowej” – dodaje ekspert.

Co więcej, zawężona została kategoria Social Media Driven. „Postanowiliśmy skupić się na tym, co jest »sercem« mediów społecznościowych, czyli advocacy. To doprowadziło nas do kategorii Social Advocacy, w której nagradzać będziemy te kampanie, o których idei, jak i sukcesie zadecydowało efektywne użycie narzędzi z zakresu advocay” – mówi Samek. Tłumaczy, że celem zmiany była po pierwsze chęć dookreślenia kategorii z uwagi na część nie do końca trafionych zgłoszeń z zeszłego roku, po drugie zaś – chęć odpowiedzenia na silny trend w marketingu, gdzie coraz większe budżety przeznaczane są na działania z zakresu advocacy.

Organizatorzy podkreślają, że rolą Effie jest śledzenie zmian na rynku i nadążanie za nimi, jednak Komitet nie zdecydował się na wprowadzenie w tym roku kategorii dla działań i kampanii korzystających ze sztucznej inteligencji mimo ostatniej popularności AI w obszarze komunikacji marketingowej. Wprowadzenie jej jest planowane w kolejnej, jubileuszowej edycji konkursu. Organizatorzy mają nadzieję, że „będzie to już czas, gdy zobaczymy realne efekty wykorzystania AI”.

Definicje wszystkich kategorii znajdują się na stronie konkursu.

Terminy zgłoszeń tegorocznej edycji przedstawiają się następująco:

I termin: do 26 maja 2023

II termin: do 16 czerwca 2023

III termin: do 30 czerwca 2023

Zgłoszeń można dokonywać na stronie.

PRoto.pl jest patronem medialnym konkursu.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin