.

Znamy laureatów Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

dodano: 
05.11.2021
komentarzy: 
0

4 listopada 2021 roku w przestrzeni Kinogram w warszawskiej Fabryce Norblin odbyła się gala 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Nagrodzono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2020. Nagrody główne konkursu otrzymały Żabka Polska i ING Bank Śląski. Podczas wydarzenia przedstawiono także laureatów 4. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gali towarzyszyły wystąpienia dr. hab. Bolesława Roka, prof. ALK, i Marcina Tischnera, specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju. Odbyła się również dyskusja na temat przyszłości raportowania niefinansowego, w której wzięły udział Elżbieta Szadzińska, wiceprezeska Rady Krajowej Federacji Konsumentów, i Katarzyna Teter, menadżerka CSR w Santander Bank Polska.

W Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte zespół jury, złożony z uznanych ekspertów i ekspertek w dziedzinie m.in. ekonomii, ochrony środowiska i spraw społecznych, nagrodził 9 organizacji.

W jubileuszowej edycji projektu rywalizowało ze sobą 55 publikacji, wśród których znalazło się 15 debiutów, czyli raportów, które zostały wydane po raz pierwszy; 15 raportów zintegrowanych oraz 8 raportów organizacji pozabiznesowych.

„Wiemy, że za dobrym raportem stoi dojrzały proces, zaangażowanie przedstawiciela zarządu i kluczowej kadry, a także przemyślana strategia zrównoważonego rozwoju czy dekarbonizacji. Firmy, które będą konsekwentnie podążały tą drogą, mogą stać się punktem odniesienia dla innych podmiotów, które będą szukać inspiracji, przygotowując się do rosnących wymagań regulatorów, w tym CSRD” – mówiła Maria Ibisz, starsza menedżerka w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte Central Europe. „Liderzy wygrają też walkę o klientów, którzy coraz uważniej przyglądają się konkretnym działaniom firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, a nie tylko ich deklaracjom” – dodała.

Tadeusz Joniewicz, menadżer projektu, zwrócił uwagę na zmianę nazwy konkursu – z Konkursu Raportów Społecznych na Konkurs Raportów Zrównoważonego Rozwoju. „Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest dużo szersze, bardziej kompletne i zamocowane w międzynarodowych dokumentach. Coraz poważniej traktujemy kwestie środowiskowe i społeczne, dlatego zagadnienia te są dużo częściej wplatane w działalność przedsiębiorstw” – tłumaczył.

Poniżej pełna lista nagrodzonych raportów:

Nagroda główna w kategorii raport zintegrowany: ING Bank Śląski

Uzasadnienie: Nagroda za raport łączący perspektywę finansową i pozafinansową oddający specyfikę działalności, odpowiadający na oczekiwania kluczowych interesariuszy, pokazujący rozwój strategii w oparciu o mierzalne cele, wreszcie łatwy i przystępny w odbiorze, przy jednoczesnej kompleksowości.

Nagroda główna w kategorii raport Zrównoważonego Rozwoju: Żabka Polska

Uzasadnienie: Nagroda za czytelny i zrozumiały raport, jasno pokazujący misję, wizję rozwoju i strategię ESG firmy; za precyzyjnie opisany model biznesowy i praktyczne streszczenie zarządcze.

Nagroda za najlepszy debiut: Solaris Bus and Coach

Uzasadnienie: Nagroda za raport zawierający dużo dobrze przygotowanych informacji, z czytelnym układem treści, konkretnym zestawem działań w obszarze SDG i ciekawie opisaną rolę firmy w „zeroemisyjnej” przyszłości.

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju: Allegro

Uzasadnienie: Wyróżnienie za za nowoczesną formułę raportowania online.

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju: CCC

Uzasadnienie: Wyróżnienie za duży postęp firmy w procesie raportowania, za publikację pokazującą rolę zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej firmy; za szczególnie dobrze przedstawione kwestie ochrony środowiska i obiegu materiałowego.

Najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Stowarzyszenia Otwarte Klatki

Uzasadnienie: Nagroda za raport ciekawy w formie i treści, precyzyjnie opisujący skalę i zasady działania organizacji oraz dobrze pokazujący relacje z interesariuszami.

W ramach konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju przewidziana została również nagroda internautów, którą zgodnie z wynikiem głosowania przyznano Allegro.

Na gali poza konkursem na najlepszy raport odbyło się również przyznanie Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Jej organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Wdrażanie działań z zakresu CSR i strategiczne podejście do kwestii ESG stają się coraz częściej codziennością w także w polskiej rzeczywistości. Przekonanie o tym, że przezwyciężenie wyzwań współczesności, spotęgowanych przez pandemię, może prowadzić tylko drogą zrównoważonego rozwoju jest coraz powszechniejsze, w społeczeństwie i w biznesie, co nie znaczy, że to droga prosta” – mówiła Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. „Tym bardziej gratuluję laureatkom i laureatom Konkursu Ludzie, którzy zmieniają biznes. Są osobami, które swoją codzienną pracą zmieniają swoje organizacje i mają realny, pozytywny wpływ także na ich otoczenie” – dodała.

W tym roku nagrody zostały przyznane już po raz czwarty, tym razem za działania realizowane w latach 2019-2020. Laureatki i laureaci zostali wyłonieni – na podstawie zgłoszeń – przez eksperckie jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki różnych sektorów – biznesu, nauki i NGO. Nagrodzono 10 osób w 6 kategoriach.

Kategoria Biznes:

•  Ela Bondaza innowacyjne praktyki wspierające systemowe działania budujące włączające środowisko pracy, a zarazem gotowość do dzielenia się wiedzą i aktywność poza macierzystą organizacją.

•  Karolina Długoszza konsekwencję i transparentność w podejmowaniu działań związanych z tematem nierówności oraz nieustającą inicjatywę w obszarze diversity & inclusion.

•  Artur Kotowza umiejętne i skuteczne łączenie potencjałów różnych sektorów, wykorzystanie zaangażowania społecznego i kompetencji pracowników do odpowiedzi na aktualne wyzwania związane z transformacją technologiczną.

Kategoria „Sektor pozabiznesowy”:

•  Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfrydza powołane do istnienia i rozwijanie Fundacji Mamo Pracuj jako odpowiedzi na wyzwania aktywizacji i wzmacniania pozycji kobiet na rynku pracy.

•  Paula Rettinger-Wietoszkoza uwrażliwianie i integrację różnych środowisk społecznych z biznesem.

•  Tomasz Smorgowiczza inicjowanie projektów przyczyniających się do propagowania ekonomii społecznej (SPOKO – Społeczny Kosz) i działań edukacyjnych dla mikro– i małych przedsiębiorców.

Kategorie tematyczne:

Zarządzanie różnorodnością:

•  Ela Bondaza liczne działania w obszarze Diversity & Inclusion w szczególności zawiązanie różnorodnych sieci pracowniczych działających w oparciu o standardy ESG.

•  Olgierd Geblewicz (wyróżnienie) – za systemowe działania zmierzające do wykształcenia świadomych postaw otwartości na różnorodność oraz wdrażanie horyzontalnych polityk równościowych w strategiach i programach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wolontariat pracowniczy:

•  Dagmara Witek-Kuśmiderza wprowadzenie nowej energii w wolontariacie kompetencyjnym, a zwłaszcza umiejętność połączenia know-how korporacji z innowacyjnością start-upów na rzecz placówek medycznych w transformacji oraz zbudowanie skutecznego partnerstwa sektorowego i międzysektorowego.

Gospodarka w obiegu zamkniętym:

•  Benjamin Delozéza skuteczne przełamanie schematów działania, wdrożenie projektu, który jest wzorem dla innych w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie przechodzenia do gospodarki cyrkularnej w dużej, międzynarodowej organizacji.

Zrównoważone innowacje społeczne:

•  Magdalena Olborskaza odważne łączenie CSR z nowymi technologiami, pozytywną energię i umiejętne budowanie mostów między teraźniejszością i dobrą przyszłością.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, jury postanowiło nie przyznać nagrody w kategorii „Ochrona klimatu”. Jak wyjaśniło w swoim oświadczeniu jury: „niezmiennie uważamy, że w obliczu kryzysu klimatycznego, który nas dotyka – od Ludzi, którzy zmieniają biznes można oczekiwać dużo więcej”.

Na niewystarczające zaangażowanie firm, NGOs i społeczeństwa w tym obszarze zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu dr hab. Bolesław Rok: „O katastrofie klimatycznej zawsze mówiliśmy w perspektywie przyszłości. Oto widzimy wyraźnie, że ta przyszłość nadeszła. Teraz. (...) Wiemy już na tyle dużo o konsekwencjach tych zmian dla społeczeństwa i biznesu, że jakiekolwiek wyjaśnienia i dowody naukowe nie są konieczne. Nie przetrwamy jako ludzie, i jako organizacje, firmy, jeżeli nie poradzimy sobie z tymi wyzwaniami. Musimy zmienić wszystko. Musimy to zrobić w przeciągu najbliższych kilku lat”.

W tym dniu także oficjalnie do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły DB Cargo Polska, Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, KUKE  i Pepco Poland.

PRoto.pl było patronem medialnym obydwu wydarzeń. (as)

Źródło:

Zdjęcie główne: fot. Tadeusz Mirosz
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin