Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka szuka firmy do obsługi kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko

dodano: 
29.06.2020
komentarzy: 
0

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka ogłosiła przetarg na przygotowanie i realizację kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko. Cele akcji to m.in. zabezpieczenie branży przed kryzysem wizerunkowym, mogącym negatywnie wpłynąć na poziom zaufania do mleka i jego przetworów, oraz promocja spożycia mleka wśród dorosłych konsumentów podejmujących decyzje zakupowe.

Kampania ma opierać się na informowaniu na temat pochodzenia mleka i jego przetworów oraz prezentować polskich hodowców i producentów produktu, dbających o dobrostan zwierząt oraz jakość i bezpieczeństwo produkcji mleka. Grupą docelową akcji są polscy konsumenci – dorośli decydenci zakupowi oraz hodowcy bydła i producenci mleka.

W ramach kampanii prowadzone będą działania takie jak: prowadzenie serwisu internetowego, obsługa PR – w tym m.in. kreowanie, redagowanie tekstów i wypowiedzi oraz zapewnienie ekspertów czy niezbędnych materiałów – kreacja i produkcja spotu wideo, zapewnienie ambasadora akcji i współpraca z nim oraz wykupienie powierzchni reklamowej w prasie, telewizji i internecie.

W postępowaniu mogą wziąć udział firmy, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zakresem zamówienia oraz doświadczenie, wiedzę, potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zgłaszający się muszą także m.in. znajdować się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz nie mogą zalegać z opłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedstawienie minimum dwóch kampanii informacyjno-promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim dotyczących produktów spożywczych, które realizowane były w prasie, internecie, mediach społecznościowych i telewizji.

Współpracę zaplanowano do 31 grudnia 2020 roku. Oferty należy składać osobiście lub doręczyć przez operatora pocztowego bądź kuriera w siedzibie PFHBiPM przy ul. Żurawiej 22 w Warszawie w godzinach pracy biura (8:00-15:00) do 13 lipca 2020 roku do godziny 10:00.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin