.

 

Ada Konczalska: kryzys to dobry punkt wyjścia

dodano: 
09.01.2013
komentarzy: 
0

„Kryzys to wbrew pozorom dobry punkt wyjścia do weryfikacji prowadzonych dotychczas aktywności komunikacyjnych, dobry moment na ewaluację poszczególnych działań i dokładne przyjrzenie się ich efektywności” – zauważa Ada Konczalska z Glaubicz Garwolińska Consultants.

Jak wynika z moich obserwacji, a co potwierdzają wyniki przytoczonych badań, nie należy w tym roku spodziewać się rewolucji w budżetach przeznaczanych na komunikację. Nie oznacza to jednak, że branża PR nie obawia się kryzysu. Problemy ekonomiczne klientów w sposób oczywisty przekładają się na sytuację finansową firm konsultingowych.

Co to oznacza dla branży PR? – konieczność dalszej profesjonalizacji i specjalizacji rozumianych jako precyzyjne definiowanie celów, zadań i wykorzystywanych narzędzi. Klienci będą oczekiwali raczej długofalowego doradztwa strategicznego niż propozycji efektownych „strzałów” o bardzo trudnej do zmierzenia efektywności. Z punktu widzenia firm zatrudniających zespół profesjonalnych konsultantów to pozytywna tendencja. Nie dostrzegam stagnacji w liczbie napływających do nas zapytań ofertowych, zmienia się jednak nieco ich charakter. Klienci oczekują propozycji przemyślanej i konsekwentnej strategii działań z jasno zdefiniowanymi i możliwymi do osiągnięcia celami.

Firmy, licząc się z ewentualnymi problemami, wynikającymi z sytuacji gospodarczej i koniecznością racjonalizacji wydatków na komunikację, poszukują firm doradczych, które będą w stanie prowadzić pogłębiony dialog z ich interesariuszami. Dotyczy to przede wszystkim komunikacji korporacyjnej oraz wewnętrznej. Pamiętajmy również o rosnącej świadomości potrzeby wsparcia komunikacyjnego w sytuacjach trudnych dla przedsiębiorstw takich jak restrukturyzacje, fuzje, przejęcia. Coraz częściej wyspecjalizowane firmy doradztwa komunikacyjnego znajdują w takich procesach swoje miejsce, zapewniając optymalne warunki komunikacyjne do przeprowadzenia zmian.

Istotną zmianę obserwujemy natomiast w obszarze narzędzi wykorzystywanych w komunikacji. Obok tradycyjnych relacji z mediami coraz większe znaczenie zyskuje e-PR, a szczególnie social media. Powód tej zmiany jest oczywisty. Dla coraz większej liczby osób internet staje się pierwszym i podstawowym źródłem informacji. Tendencje te pogłębiają zmiany i zawirowania na rynku tradycyjnych mediów. Wielu znanych dziennikarzy, którzy z różnych powodów zaprzestali współpracy z opiniotwórczymi redakcjami lub tę współpracę ograniczyło, przeniosło swoją działalność do internetu. Już dziś najpopularniejsze blogi odnotowują czytelnictwo sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. To potężna siła, której nie można pomijać milczeniem.

Jednak pamiętajmy o tym, że zarówno media tradycyjne, jak i internetowe są tylko narzędziami. Proporcje ich wykorzystania są wypadkową bardzo wielu czynników, tj. moda, zaawansowanie technologiczne, grupy docelowe, itd. O prawdziwej wartości i efektywności działań komunikacyjnych decyduje ich wiarygodność, rzetelność oraz profesjonalizm i tego oczekują klienci od firm zajmujących się komunikacją, niezależnie, czy mówimy o produkcie, czy zwolnieniach grupowych.

Ada Konczalska, Glaubicz Garwolińska Consultants

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin