.

 

Agencje o rankingu fee income za 2017 rok. Cz. 3

dodano: 
05.10.2018
komentarzy: 
0

Prezentujemy komentarze przedstawicieli agencji, które wzięły udział w rankingu fee income ZFPR-u. Zapytaliśmy o to, jakie czynniki miały wpływ na ich obecną pozycję w zestawieniu, jakie rynkowe trendy obserwują i czy ranking może być uznany za ich odzwierciedlenie, a także jak oceniają nowy sposób prezentacji wyników rankingu (podział na podmioty indywidualne i grupy kapitałowe).

Czytaj też:

Agencje o rankingu fee income za 2017 rok. Cz. 1

Agencje o rankingu fee income za 2017 rok. Cz. 2

Anna Hahn-Leśniewska, wiceprezes zarządu Partner of Promotion

Partner of Promotion od 11 lat jest nieprzerwanie numerem jeden w Polsce według wszystkich rankingów firm public relations. Utrzymanie czołowego miejsca przez tak długi czas to wyjątkowy sukces, za który podziękowania należą się naszym pracownikom oraz klientom. Ranking Związku Firm Public Relations, choć obejmuje tylko część naszej branży, niewątpliwie daje dobry obraz największych agencji na rynku. Widać, że rozwijają się firmy, które stawiają na doradztwo i komunikację zintegrowaną oraz umiejętnie potrafią wykorzystywać w swoich kampaniach działania digitalowe i socialmediowe. W Partner of Promotion stabilny wzrost od lat ma te same źródła. Łączymy innowacyjne podejście do komunikacji ze sprawdzoną strategią biznesową. Z jednej strony oferujemy aktualnym klientom nowe usługi, z drugiej dążymy do zachowania równowagi pomiędzy pozyskiwaniem nowych projektów publicznych i komercyjnych.

Pozytywnie oceniam decyzję ZFPR-u o wprowadzeniu w rankingu podziału na grupy i agencje indywidualne. Dzięki temu możliwe jest porównywanie firm o podobnej strukturze, czego brakowało wcześniej. Niedobrze, że tylko część agencji związkowych decyduje się podawać swoje wyniki finansowe. Praktyka chwalenia się, kiedy biznes idzie dobrze, i ukrywania, kiedy rozwój firmy spowalnia, nie pozwala w pełni ocenić skali rynku.

Czytaj także:

Ryszard Solski o rankingu fee income ZFPR-u

Dirk Aarts o rankingu fee income ZFPR-u

Odpowiedź Ryszarda Solskiego na komentarz Dirka Aartsa

Alicja Górka-Pruszczak, Executive Director Havas PR Warsaw

Największą wartością rankingu ZFPR-u jest analiza i określenie wartości procentowej fee income względem przychodów ogółem. W tym ujęciu wynik Havas PR Warsaw jest wyjątkowy, ponieważ jesteśmy agencją o najwyższym w rankingu współczynniku przychodów z fee względem przychodów – jest to aż 99,2 proc. To z kolei pokazuje, że budujemy naszą pozycję dzięki wiedzy i kompetencjom naszych konsultantów. Właśnie oni są dla nas kluczowi, dlatego gwarantując im zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, dajemy wyraz naszemu zaangażowaniu w budowanie wieloletnich relacji. Również ten współczynnik jest w przypadku naszej agencji jednym z najwyższych w rankingu. 

Budując naszą przewagę, a także poszukując nowych obszarów wzrostu, to na kompetencjach i ich rozwoju będziemy się koncentrować w najbliższym czasie. We wrześniu tego roku uruchomiliśmy Havas University Winter 2018 Edition, autorski program, który ma na celu podniesienie i rozwinięcie kompetencji wszystkich członków zespołu o nowe obszary, związane między innymi z wykorzystaniem badań i insightów, SEO i SEM czy social mediów i digitalu.

Naszym drogowskazem w tym obszarze są m.in. trendy rynkowe wskazujące na to, że budowanie długofalowych relacji z grupami interesariuszy, będące fundamentem naszej branży, pozostaje niezmienione. Poszerza się jednak wachlarz narzędzi, z których korzystamy na co dzień.

Grzegorz Jarosz, wiceprezes zarządu ds. finansów 38PR & Content Communication

Nasza tegoroczna pozycja w rankingu, zarówno grup – trzecie miejsce, jak i agencji indywidualnie – ósme miejsce, to efekt przede wszystkim rozwoju portfolio usług, a także wzrostu liczby klientów, z którymi realizujemy contentowe strategie komunikacyjne. W stosunku do poprzedniego roku poprawiliśmy pozycję w rankingu agencji pod względem fee income – nasz zeszłoroczny debiut na dziesiątym miejscu miał pozytywny wpływ na nasz wizerunek, stanowiąc potwierdzenie dużego zaufania rynku do naszego stylu myślenia o komunikacji. Rozwijamy kompetencje poszczególnych dywizji, dzięki czemu możemy realizować coraz większą liczbę contentowych strategii komunikacyjnych, których osią pozostają zawsze działania PR, uzupełnione jednak o sferę mediów, działań digitalowych, influencerskich, aż po produkcyjne i eventowe. Stworzenie przez ZFPR rankingu grup jest wyraźnym sygnałem, że zauważalnie zmienia się styl pracy topowych agencji na polskim rynku, które szukają rozwoju nowych kompetencji, specjalizują się w kolejnych segmentach komunikacji marketingowej, co jest oczywiście powiązane z dynamicznym rozwojem rynku, ale też coraz większą profesjonalizacją agencji PR.

Zebrała Małgorzata Baran

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin