Akademia zmienia zasady przyznawania Oscarów, aby lepiej reprezentować mniejszości

dodano: 
10.09.2020
komentarzy: 
0

Zmieniają się zasady dotyczące przyznawania Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała, że szans na nagrodę w kategorii „Najlepszy film” nie będą miały produkcje, które w wystarczający sposób nie reprezentują mniejszości.

Na stronie oscars.org Akademia tłumaczy, że celem podjętych przez nią działań jest „zachęcenie do sprawiedliwej reprezentacji na ekranie i poza nim, aby lepiej odzwierciedlać różnorodność widzów oglądających filmy”. David Rubin, prezes Akademii, i Dawn Hudson, dyrektor generalny, tłumaczą, że „ramy muszą zostać poszerzone, aby odzwierciedlić różnorodność globalnej populacji zarówno w tworzeniu filmów, jak i wśród widzów”. „Wierzymy, że te standardy włączenia będą katalizatorem długotrwałych, istotnych zmian w naszej branży” – dodają przedstawiciele organizacji.

Jak czytamy, nowe zasady będą obowiązywać od 96. oscarowej gali, która odbędzie się w 2024 roku. Od tego momentu, aby otrzymać nominację za film roku, produkcje będą musiały spełniać co najmniej dwa z czterech kryteriów:

1. Kryterium pierwsze dotyczy reprezentacji mniejszości na ekranie. Film będzie musiał spełnić przynajmniej jeden z wymienionych podpunktów:

– przynajmniej jeden aktor lub jedna aktorka w roli pierwszoplanowej lub znaczącej roli drugoplanowej jest przedstawicielem mniejszości etnicznej (np. azjatyckiej, latynoskiej, czarnoskórej, rdzennych mieszkańców Ameryki, mieszkańców z Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej czy Hawajów),

– minimum 30 proc. aktorów grających mniejsze role to kobiety, przedstawiciele grup etnicznych, społeczności LGBTQ+ lub osoby niepełnosprawne,

– temat filmu dotyczy grup niedostatecznie reprezentowanych (np. kobiet, LGBTQ+, grup etnicznych lub rasowych).

2. Kryterium drugie dotyczy ekipy pracującej przy produkcji za kulisami. Osoby zatrudnione będą musiały należeć do niedostatecznie reprezentowanych mniejszości w podobnym zakresie, jak aktorzy.

3. Kryterium trzecie związane jest z tworzeniem możliwości zawodowych dla przedstawicieli mniejszości:

– płatnych staży dla osób z grup takich jak kobiety, LGBTQ+ czy osoby z niepełnosprawnością,

– szkoleń dla pracowników z niedostatecznie reprezentowanych grup.

4. Kryterium czwarte dotyczy przedstawicieli mniejszości w dziale promocji, marketingu i dystrybucji filmu:

– studio lub wytwórnia filmowa na stanowiskach kierowniczych musi zatrudniać wiele osób reprezentujących mniejszości, takie jak kobiety, LGBTQ+ czy przedstawicieli różnych grup etnicznych lub rasowych.

Akademia zaznacza, że filmy nominowane w pozostałych kategoriach będą kwalifikowane na podstawie obecnie obowiązujących wymogów. (ak)

Źródło:

oscars.org, ACADEMY ESTABLISHES REPRESENTATION AND INCLUSION STANDARDS FOR OSCARS® ELIGIBILITY, 08.09.2020
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin