Biznes edukuje - powstanie lista najlepszych inicjatyw

dodano: 
27.06.2016
komentarzy: 
0

Powstanie pierwsza w Polsce lista najbardziej znaczących projektów, kampanii, programów, akcji realizowanych w zakresie działalności edukacyjnej firm. Pomysłodawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem medialnym „Rzeczpospolita”.

Firmy decydujące się na wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu, wiele ze swoich praktyk CSR poświęcają właśnie działaniom edukacyjnym. Forum Odpowiedzialnego Biznesu i redakcja „Rzeczpospolita” postanowiły rozpocząć projekt, który wskaże inicjatywy, które miały największy wpływ na daną społeczność, dokonały w niej przełomowych zmian lub do dziś są wskazywane jako wzór skuteczności i sukcesu.

„Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” będzie pierwszym w Polsce zestawieniem działań edukacyjnych prowadzonych przez firmy. Będzie jednocześnie przeglądem aktywności firm i inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększania świadomości interesariuszy między innymi w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, rynku pracy, konsumpcji, współpracy z dostawcami, stylu życia, kultury, technologii, nauki i rozwoju.

 

„Rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych wydaje się już niemożliwe bez zaangażowania biznesu, jego współpracy z otoczeniem. To firmy posiadają wiedzę i know-how tak potrzebny w innych sektorach, a współpraca z organizacjami pozarządowymi czy administracją publiczną daje szansę na edukowanie interesariuszy i lepszą współpracę. Mamy nadzieję, że Lista zainspiruje firmy do nowych projektów, a te z kolei będą wspólną odpowiedzią biznesu i jego otoczenia na wyzwania zmieniającego się świata” - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt będzie dostępny dla szerokiego grona interesariuszy, a udział bezpłatny na każdym etapie. Pierwszy etap zgłoszeń zakłada możliwość rejestracji przykładów edukacyjnych działań firmy zarówno przez osoby indywidualne, jak i reprezentantów firm w terminie od 23 czerwca do 11 września 2016. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/Lista. Następnie wszystkie zgłoszone projekty przejdą etap weryfikacji i opisu dokonanego przez firmy - liderów wskazanych projektów. Zakwalifikowane projekty zostaną ocenione przez kapitułę ekspertów, która wyłoni najbardziej znaczące inicjatywy. Te zostaną poddane głosowaniu internatów i w ten sposób powstanie Lista edukacyjnych działań biznesu. Jej oficjalne ogłoszenie nastąpi 17 listopada 2016 roku podczas Targów CSR (PGE Narodowy, Warszawa). Zostanie również opublikowana na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

(red)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin