poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościBrak zrozumienia kadry zarządzającej przeszkadza w rozwoju CSR-u w Polsce

Brak zrozumienia kadry zarządzającej przeszkadza w rozwoju CSR-u w Polsce

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wnioski z tegorocznego badania „Menedżerowie CSR”. Przyjrzano się czynnikom, które wpływają na rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Aktualna edycja ukazała się w 20-lecie istnienia FOB i związanych z tym obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP.

Czytaj także: Działania CSR zwiększają zaangażowanie pracowników. FOB prezentuje wyniki z badania „Menedżerowie CSR”

Jakie czynnikami sprzyjają rozwojowi odpowiedzialnego biznesu w Polsce? Respondenci najczęściej (po 59 proc. wskazań) wybierali odpowiedzi związane z osobistym zaangażowaniem pracowników, w tym osób zarządzających, oraz standardów działania wprowadzanych przez międzynarodowe korporacje. FOB zwraca uwagę, że w porównaniu do badania sprzed pięciu lat spadło znaczenie zagranicznych firm – w roku 2015 ich wpływ wskazywano w prawie 80 proc.

„Obserwujemy wzmocnienie roli odpowiedzialnego przywództwa w biznesie. Poparcie zarządów firm dla koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju uważane jest przez menedżerów za kluczową kwestię. Może wyrażać się między innymi osobistym zaangażowaniem w wybrane inicjatywy i projekty CSR-owe członków zarządów, co widzimy na przykładzie funkcjonującej w Forum Odpowiedzialnego Biznesu Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Istotna jest spójność postępowania i wartości liderów, bycie ich ambasadorem wewnątrz organizacji” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

FOB zauważa również, że w 2020 roku ankietowani przypisywali wyraźnie mniejsze znaczenie oddziaływania organizacji pozarządowych (19 proc.). Częściej wskazywano za to na wpływ rozwiązań, jakie przyjmowane są na szczeblu unijnym, które sugerują lub narzucają firmom wprowadzenie określonych rozwiązań CSR (48 proc.). Badani dużą wagę przypisali także wymaganiom stawianym przez partnerów biznesowych (44 proc.) i konsumentów (31 proc.). Respondenci zauważali też, że w ostatnich kilku latach wzrosła świadomość polskich konsumentów na temat omawianego obszaru.

infografika

„Społeczna odpowiedzialność biznesu i jego odpowiedź na globalne wyzwania społeczne i środowiskowe to nie tylko zapotrzebowanie na produkty czy inicjatywy ograniczające wpływ firm na ludzi czy otoczenie. Dzisiejszy klient wybiera marki, z których wartościami i działaniami się utożsamia, mając poczucie, że to nie przejściowa moda, a trwały i świadomy trend. Kluczem do budowania marki społecznie odpowiedzialnej w sposób wiarygodny dla jej otoczenia jest gotowość osób zarządzających do fundamentalnej zmiany strategii biznesowej firmy. Otwiera to drogę do ważnych decyzji i poszukiwania nowych rozwiązań wspierających jej zrównoważony rozwój i podnoszących konkurencyjność na rynku” – komentuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Co z kolei stoi na przeszkodzie we wprowadzaniu CSR-u w Polsce? Ankietowani najczęściej wskazywali na brak zrozumienia i wiedzy ze strony kadry zarządzającej (54 proc.). 44 proc. badanych stwierdziło, że problemem jest brak odpowiedniej edukacji wśród czołowych przedstawicieli firmy.

Respondenci często wybierali także odpowiedzi, które zwracały uwagę na problem postrzegania CSR-u jako działań sponsoringowych (56 proc.), a także przekonanie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest nieopłacalna i nie płyną z niej wymierne korzyści (44 proc.).

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie. (ak)

O badaniu:

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych CAWI na 54 menedżerach i specjalistach CSR, z czego 80 proc. reprezentowało firmy zatrudniające powyżej 250 osób, 15 proc. – firmy średnie, a 6 proc. – małe. Dodatkowo wykorzystano dane pozyskiwane podczas naboru praktyk do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w edycjach 2015 i 2019, w których zebrano dane od odpowiednio 157 i 215 firm. Badanie ankietowe uzupełnione zostało wywiadami pogłębionymi zrealizowanymi z 12 menedżerami i menedżerkami CSR firm działających w Polsce. Badanie ankietowe zostało zrealizowane w dniach 6 sierpnia – 4 września 2020 roku.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj