IAB i SAR zapraszają do branżowej rady ds. kompetencji

dodano: 
11.09.2019
komentarzy: 
0

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska utworzyły we wrześniu 2019 roku radę ds. kompetencji sektora komunikacji marketingowej.

„Zgodnie z raportem »Kapitał Ludzki w Sektorze Komunikacji Marketingowej«, w 2015 roku w branży pracowało blisko 163 tys. osób, a wielkość zatrudnienia sukcesywnie wzrasta. Do tej pory brakowało zarówno jednolitej reprezentacji, jaki i standardów, które definiowałyby ten – tak liczny – sektor polskiej gospodarki” – przekonuje Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu SAR.

Rada ma dopasowywać system edukacji do potrzeb sektora. Kwalifikacje, które uczniowie, studenci i kursanci zdobywają w placówkach edukacyjnych, muszą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby pracodawców – czytamy w informacji prasowej. Członkowie rady będą więc identyfikować i definiować te potrzeby, a także opracowywać ramy i standardy kwalifikacji, programy edukacyjne i rozwiązania prawno-organizacyjne.

SAR i IAB obecnie zbierają zgłoszenia kandydatów do rady. Osoby zainteresowane dołączeniem mogą kontaktować się z jej animatorem, Marcinem Olkowiczem. „Bez względu na to, jak ostatecznie zdefiniujemy sektor komunikacji marketingowej, to wszyscy uczestnicy rynku zaangażowani w komunikowanie, w tym budowanie reputacji czy komunikację społeczną, mają potrzeby związane z pozyskiwaniem pracowników o adekwatnych kompetencjach. Doświadczenia koleżanek i kolegów z PR-u, ich aktywność na linii biznes-edukacja, są bardzo cenne. Zachęcam do współpracy i do wymiany opinii o potrzebach wszystkich środowisk. Wspólną sprawą jest kształcenie kadr odpowiednio przygotowanych, wspierających rozwój rynku i gospodarki” – komentuje w wiadomości do PRoto.pl ekspert.

Osoby i podmioty, które chciałyby dołączyć do rady, muszą spełnić kilka wymogów merytorycznych. Niezbędne jest doświadczenie we współpracy z instytucjami edukacji formalnej (tworzenie programów edukacyjnych, realizacja staży lub praktyk, współpraca z akademickimi biurami karier czy udział w badaniach) oraz udokumentowanie pracy w obszarze edukacji i współpracy z uczelniami. SKM i IAB szukają chętnych, którzy funkcjonują w branży komunikacji marketingowej od co najmniej trzech lat.

Projekt jest realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019–2022”, którym kieruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (mp)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin