.

 

Deklaracja przeciw patostreamingowi. Wśród sygnatariuszy RPO, Google Polska, LifeTube i Wykop.pl

dodano: 
30.11.2018
komentarzy: 
0

Pod koniec listopada 2018 roku Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zaprosił przedstawicieli środowisk związanych z marketingiem, public relations, mediami, operatorami komórkowymi czy organizacjami pozarządowymi, by podpisać deklarację w sprawie walki z patostreamerami. „Naszym celem jest takie kształtowanie przestrzeni publicznej, aby szanowana była w niej ludzka godność oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” – piszą w dokumencie sygnatariusze.

Patostreaming omówiono jeszcze podczas pierwszego spotkania zorganizowanego w październiku 2018 roku przez przedstawicieli RPO. Przyjrzano się wówczas ogólnodostępnym filmom zawierającym mowę nienawiści i wulgarne treści, na których autorzy zarabiają dzięki reklamom czy datkom od oglądających. Mówiono wówczas, że skala tego zjawiska jest w Polsce wyjątkowa na tle Europy, a Google – właściciel YouTube’a, z którego patostreamerzy korzystają – nie otrzymywał zgłoszeń z innych państw.

Podpisana w listopadzie deklaracja zawiera ramy działań, które mają zostać podjęte w celu ograniczania zjawiska patostreamingu.

Sygnatariusze zobowiązali się m.in. do:

- zebrania informacji na temat działań podejmowanych przez rząd i instytucje publiczne w walce z patologiami w internecie;

- wypracowania strategii bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci;

- przygotowania instrukcji, mówiących, co robić, gdy ktoś zetknie się z patotreściami;

- podejmowania w mediach tematów edukacyjnych o konieczności reagowania na patotreści;

- wypracowania mechanizmów pozwalających zwiększyć skuteczność zgłaszania działalności patostreamerów;

- dążenia do stworzenia instytucji na wzór Komisji Etyki Reklamy, która zajmowałaby się monitorowaniem zjawiska patostreamingu;

- postulowania zmian w prawie, które mogłyby ograniczać możliwości zarabiania na patostreamingu;

- podejmowania prób zwiększenia aktywności platform internetowych w zakresie ograniczania dostępu do patologicznych treści;

- zmieniania algorytmów i wprowadzania ograniczeń wiekowych, by minimalizować dostęp do patostreamingu.


Sygnatariusze deklaracji przeciw patostreamingowi

Deklaracja ma prawie 30 sygnatariuszy. Oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka dokument podpisali przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Semper Omnia”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Szkoła z Klasą, Ośrodka Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich, Fundacji Centrum Cyfrowe czy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacji ePaństwo. Swoje podpisy złożyli również reprezentanci Onet KOBIETA, Orange Polska, Wykop.pl, Google Polska, LifeTube’a (Kamil Bolek), Gazety Wyborczej (Ludmiła Anannikova), Grzegorz Zajączkowski, Maciej Budzich (Mediafun), Karol Paciorek, Artur Kurasiński (Aula Polska), Rafał Szymański z Porcelanowych Aniołków, a także Krzysztof Woźniak, Wojciech Kardyś i Maciej Broniarz. (mp)

Źródło:

rpo.gov.pl, Patostreaming - co robimy? Deklaracja uczestników Okrągłego Stołu RPO do walki z patotreściami w internecie, 28.11.2018/ zdjęcie główne: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podpisujący dokument, rpo.gov.pl
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin