Dobre praktyki CSR - przedłużony termin zgłoszeń

dodano: 
12.01.2015
komentarzy: 
0

Jeszcze do 13 stycznia firmy mogą zgłaszać przykłady działań CSR do 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nabór praktyk odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl i jest bezpłatny.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera najlepsze działania firm w tym zakresie. W ten sposób powstaje największy w Polsce (w poprzedniej edycji Raportu zgłoszono ponad 500 praktyk) przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Kompendium wiedzy dla każdego zainteresowanego tematem, obraz tego, jak zmienia się odpowiedzialny biznes w Polsce, źródło inspiracji dla rozpoczynających działania i szukających nowych rozwiązań. Co roku na przełomie grudnia i stycznia prowadzony jest nabór praktyk CSR poprzez internetowy formularz. W tej edycji firmy mogą przesyłać swoje praktyki poprzez dokument udostępniony na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl. Termin zgłoszeń ze względu na dłuższą przerwę około świąteczną został zmieniony i trwa do 13 stycznia 2015 roku.

Podstawowym wymogiem zakwalifikowania dobrej praktyki do Raportu jest jej aktualność – musiała być zrealizowana w 2014 roku oraz ogólna zgodność z zasadami społecznej odpowiedzialności. Inne elementy oceny to: jej adekwatność względem specyfiki firmy/obszaru, jej aktywności i spójności z misją, a także innowacyjność praktyki wobec realizowanych wcześniej przez daną firmę oraz inne firmy, a wreszcie tworzenie wzajemnych korzyści dla biznesu i jego interesariuszy oraz wymierność działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Nie ma limitu dobrych praktyk CSR, które może przesłać przedsiębiorstwo. Ich zgłoszenie i publikacja w Raporcie są bezpłatne.

Zgłoszone inicjatywy i projekty CSR firm, podobnie jak w ubiegłych latach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Dodatkowo, podobnie jak w minionym roku, można zgłaszać także praktyki, które zostały już opublikowane na łamach wcześniejszych edycji Raportu, ale były realizowane przez firmę także w 2014 roku. Zostaną one wówczas zakwalifikowane w raporcie jako praktyka długoletnia i również zaprezentowane na łamach publikacji. Zgłoszenia praktyk długoletnich można dokonać przez ten sam formularz, co nowych praktyk: www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl, również do 13 stycznia 2015 roku.

- W Polsce nie ma drugiej takiej publikacji, która zbierałaby podobną ilość przykładów działań firm zaangażowanych społecznie i środowiskowo - w ubiegłym roku ponad 500. O wartości publikacji stanowi również jej kompletność - 7 wyodrębnionych obszarów porządkuje praktyki i czyni z niej niejako mapę polskiego CSR. Z tego powodu zgłoszenie do raportu pozwala firmom zaprezentować zupełnie bezpłatnie swoje dobre praktyki CSR przy okazji komunikując własny wkład w zrównoważony rozwój. Doceniają to same firmy, o czym świadczy systematycznie rosnąca  liczba zgłoszeń  - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” zostanie ogłoszony 31 marca w roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 15-lecia organizacji.

Poprzednie edycje Raportu dostępne są pod adresem. Warto również korzystać z wyszukiwarki dobrych praktyk CSR dostępnej na stronie.

 

Kontakt dla firm zgłaszających dobre praktyki:

Marcin Grzybek, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

marcin.grzybek@fob.org.pl, tel: 22 627 18 71

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin