Echo po raporcie „Polityki”

dodano: 
08.09.2004
komentarzy: 
0

Tygodnik „Polityka” zamieścił fragmenty listów nadesłanych do redakcji po publikacji wzbudzającego wiele emocji raportu „Wybielamy, przyczerniamy” autorstwa Agnieszki Rybak.
Autorzy listów, praktycy PR, zarzucają raportowi między innymi, że próba charakterystyki branży PR jest jednostronna i wybiórcza. Według nich najpoważniejszym błędem jest pominięcie udziału dziennikarzy i mediów w procederze „czarnego” PR, ponieważ, jak pisze jeden z autorów, „specjaliści PR i media tworzą jeden system komunikacji”, a to z kolei powoduje, że „jeśli jesteśmy czemuś winni – a jesteśmy – to jesteśmy najczęściej winni wspólnie”.
„Statystyki każą przypuszczać” – pisze inny – „że większość PR-u w Polsce to uczciwe działania komunikacyjne”. Ale raport wszystkich wykonujących je ludzi „niesłusznie spycha w sferę niejasnych powiązań, korupcji i manipulacji”. Autorzy listów nie przeczą, że istnieją określane mianem „czarnego PR” nieuczciwe praktyki, zaznaczając jednocześnie, że formuła raportu Polityki pozwala oczekiwać informacji „rzetelnego odzwierciedlenia proporcji „dobrego” i „czarnego” PR, roli PR-owców i mediów w wypaczaniu wzajemnych relacji, proporcji faktów i mitów”.
W odpowiedzi autorka raportu napisała, że „(środowisko PR – przyp. red.) najwyraźniej uznało, że największe zło dzieje się nie wtedy, gdy się działa nieetycznie, lecz gdy ktoś o tym mówi” i takie myślenie leży u podstaw niezwykle żywiołowej i solidarnej reakcji na jej artykuł. Autorka usiłuje odeprzeć zarzut o stronniczość, pisząc, że tekst dotyczył zarówno środowiska PR, jak i mediów, które rzeczywiście ulegają nieetycznym wpływom PR, ale w przeciwieństwie do niego „przynajmniej próbują porządkować swoje podwórko”. Autorka wyraża nadzieję, że dzięki podjętym ostatnio przez praktyków PR krokom – mowa o inicjatywie Związku Firm PR i jego liście do środowiska wydawców - „rozpocznie się program naprawy branży PR”.

Źródło:

Polityka, Listy, 08.09.04, s. 85
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin