Efektywne zarządzanie CSR, czyli jak wykorzystać narzędzia i budować skuteczne struktury w firmie

dodano: 
23.05.2013
komentarzy: 
0

Odpowiedzialny biznes w Polsce coraz częściej czerpie z wzorców międzynarodowych. Tę pozytywną tendencję można zauważyć także w kontekście wykorzystywania międzynarodowych narzędzi i standardów zarządzania CSR-em w firmach.

Spotkanie, zorganizowane przez SGS Polska, było okazją do porównania i dyskusji o praktycznym stosowaniu różnych narzędzi i systemów zarządzania w obszarze CSR.

Celem spotkania było zaprezentowanie zgromadzonym uczestnikom – przedstawicielom firm – informacji niezbędnych do wykorzystania w procesie zarządzania odpowiedzialnym biznesem w organizacji. Praktyczny przegląd standardów i narzędzi CSR-owych pozwolił na usystematyzowanie wiedzy na temat narzędzi oraz pokazał wykorzystanie ich w praktyce. „Efektywne zarządzanie odpowiedzialnym biznesem wymaga strategicznego podejścia – określenia celów, zbudowania planu ich realizacji w firmie. Zarządzanie realizacją powinno się odbywać jednocześnie na poziomie strategicznym i operacyjnym” – powiedziała Małgorzata Greszta, SGS Polska. I dodała: „Spośród wielu rozwiązań, warto wybrać formę struktury zarządzania CSR-em najlepiej pasującą do profilu i wielkości firmy. Zbudowanie zespołu czy powołanie osoby odpowiedzialnej za realizację planów w tym obszarze jest pierwszym krokiem do skutecznego zarządzania CSR-em w organizacji”.

Podsumowanie pierwszej części konferencji stanowiła dyskusja w grupach, w których to uczestnicy oceniali plusy i minusy stosowania najpopularniejszych standardów i narzędzi oraz wpływ na zarządzanie firmą i budowanie wiarygodności. Dyskusja z gośćmi była okazją do wymiany doświadczeń i wskazania wyzwań, przed jakimi stają specjaliści ds. CSR-u w swojej codziennej pracy.

W drugiej części spotkania organizatorzy pokazali sposoby na budowanie w firmie struktur pozwalających na efektywne zarządzanie CSR-em zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Przegląd praktyk firm polskich i międzynarodowych i ich podejścia do tworzenia wewnętrznych struktur pozwolił z kolei na pokazanie różnic, plusów i minusów różnych rozwiązań.

Polskie doświadczenia w budowaniu wewnętrznego systemu zarządzania CSR-em przedstawiła Monika Kulik, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Orange Polska. Kulik zaprezentowała strukturę i zależności pomiędzy działami firmy. Jak zauważyła, zarządzanie CSR-em w takiej firmie jak Orange wymaga nie tylko zaangażowania zarządu i przekonania władz firmy o słuszności idei, ale przede wszystkim wymaga edukacji i zaangażowania pracowników firmy na wszystkich poziomach struktury. Takie całościowe wdrożenie odpowiedzialnego biznesu pozwala na budowanie zespołu i systemu zarządzania.

Spotkanie było także okazją do otwartej dyskusji nad dylematami pojawiającymi się w organizacjach wdrażających CSR.

Partnerem wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a patronat medialny objęli: PRoto.pl, odpowiedzialnybiznes.pl i Radio PIN, Ekologia i Rynek, Ecomanager.pl.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Zrównoważony Rozwój w Praktyce” odbędzie się w czerwcu.

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin