FOB o roli współpracy w biznesie

dodano: 
18.09.2014
komentarzy: 
0

FOB w „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”  promuje międzysektorową współpracę  i prezentuje, jak łączyć siły sektorów dla obopólnych korzyści. To trzecia publikacja, która opisuje przykłady firm realizujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak wynika z raportu FOB-u, każdego roku to właśnie do tego obszaru zostaje zgłoszonych najwięcej dobrych praktyk firm (raport za rok 2013: 170 na 403 ogółem). Wiele z nich opisuje partnerstwa międzysektorowe, które starają się odpowiedzieć na konkretne problemy społeczne, jak na przykład kwestie wykluczenia, niedożywienia, bezpieczeństwa.

Międzysektorowe partnerstwa społeczne (ang. cross sector social partnerships) oznaczają współpracę, której podstawą są kwestie społeczne. Ich podejmowanie zakłada zaangażowanie środków własnych każdej ze stron, ponieważ skala problemu wykracza poza możliwości jednego partnera. W wiele z tych działań włącza się biznes w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż podobnie jak CSR również partnerstwa wymagają długofalowego i strategicznego podejścia. Jakie płyną z tego korzyści? Wzrost innowacyjności, niwelowanie luki zasobowej, rozproszenie ryzyka, budowanie wiarygodności i reputacji.

Najnowsze wydanie opisuje przykłady partnerstw międzysektorowych: Bank Zachodni WBK, Carrefour Polska, Fortum, Grupa Allegro, Grupa LOTOS, Henkel Polska, Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, Kompania Piwowarska, Orange Polska, P&G, PwC, Skanska Property Poland, Tesco Polska, Tchibo Warszawa, UPC. Każde studium przypadku obok prezentacji samych partnerów obejmuje etapy realizacji poszczególnych partnerstw, które dotyczą procesu doboru kooperanta, diagnozy problemu społecznego, przebiegu samej współpracy, w tym koordynacji i jej komunikacji, oraz analizy korzyści. (mw)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin