FOB: Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne

dodano: 
28.03.2013
komentarzy: 
0

Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza programy i praktyki społeczne oraz środowiskowe do swojej podstawowej działalności biznesowej. Wśród nich, z roku na rok przybywa małych i średnich przedsiębiorstw, rośnie także liczba firm wdrażających długoletnie strategie CSR – wynika z najnowszego raportu FOB-u.

Jak czytamy w kolejnym już raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”, kluczowe wyzwania, z jakimi będą musiały zmierzyć się firmy w najbliższym czasie, to kwestie związane z odpowiedzialnym inwestowaniem, dbaniem o etykę w łańcuchu dostaw czy komunikacją społeczną. W dokumencie znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. 19 przedsiębiorstw w tym gronie reprezentuje sektor MŚP. Zebrane inicjatywy zakwalifikowano w 7 obszarach, zgodnie z normą ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Najwięcej praktyk firmy zgłosiły w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Dotyczą one m.in. profilaktyki zdrowotnej, tworzenia miejsc pracy i edukacji dzieci i młodzieży, działań charytatywno-filantropijnych czy wspierania nauki. W ramach obszaru miejsce pracy zgłoszono 60 praktyk. Najpopularniejsze są poświęcone adaptacji i integracji pracowników, wolontariatowi pracowniczemu, firmie przyjaznej rodzicom, elastycznym formom pracy oraz coraz popularniejszemu zagadnieniu, jakim jest work-life balance.

Praktyki z obszaru środowiska naturalnego to głównie ekoefektywność, edukacja ekologiczna, zrównoważony transport, recykling czy programy prośrodowiskowe. Nadal prym wiodą rozwiązania przekładające się na konkretne oszczędności. Dodatkowo, w ramach ładu organizacyjnego znalazły się: raportowanie społeczne, dialog z interesariuszami oraz etyka. Dostępność produktów i usług, edukacja konsumentów, ekoznakowanie i ułatwienia dla klientów to główne działania w ramach praktyk w kategorii zagadnienia konsumenckie. Wśród uczciwych praktyk operacyjnych znalazły się: edukacja rynku, relacje z dostawcami a także dialog i konsultacje z interesariuszami. Natomiast prawa człowieka, podobnie jak w ubiegłych latach, opierają się na zarządzaniu różnorodnością oraz programach edukacyjnych.

Zadaniem ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu jeden z zauważalnych w raporcie trendów to uwzględnianie kwestii środowiskowo-klimatycznych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Polska staje się miejscem, w którym nie brakuje inwestycji, także w sektorach produkcji czy wydobycia surowców. Coraz więcej programów poświęconych jest edukacji i uświadamianiu konsumentów o ich prawach. Potrzebę taką widać szczególnie w sektorze usług finansowych. Duże firmy, w tym spółki notowane na GPW, rozumieją wpływ swoich działań na realną atrakcyjność wśród inwestorów. „Polscy przedsiębiorcy powinni rozpocząć dialog z interesariuszami i konsumentami, instytucje finansowe promować znaczenie odpowiedzialnego inwestowania, uczelnie i środowiska naukowe powinny zadać sobie pytanie, czy nadszedł już czas, aby zacząć uczyć zarządzania i ekonomii bez oderwania od etyki i odpowiedzialności a ustawodawcy, jak wspierać rozwój odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialność to zadanie dla nas wszystkich” – podkreśliła Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (es)

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin