.

FOB publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

dodano: 
31.03.2017
komentarzy: 
0

O jedną czwartą wzrosła liczba firm realizujących działania CSR w Polsce, prezentowanych w tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Ogłoszenie dokumentu, opracowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, miało miejsce 30 marca 2017 w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą (w roku ubiegłym – 137 firm). Nigdy wcześniej tak wiele firm nie zgłosiło swoich działań CSR do publikacji. Rekordowa jest również reprezentacja małych i średnich przedsiębiorstw – 48 (w roku ubiegłym – 35; w raporcie za rok 2013 – 47), a także liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880 (w roku ubiegłym – 811), stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. 461 to inicjatywy zgłoszone po raz pierwszy do raportu (w roku ubiegłym - 454), 419 z kolei było praktyk zgłoszonych po raz kolejny, ale realizowanych w 2016 roku (w roku ubiegłym – 359).

Podobnie jak w minionych edycjach praktyki z raportu zostały uporządkowane według siedmiu obszarów normy ISO 26000: „ład organizacyjny”, „prawa człowieka”, „praktyki z zakresu pracy”, „środowisko”, „uczciwe praktyki operacyjne”, „zagadnienia konsumenckie”, „zaangażowanie społeczne” i „rozwój społeczności lokalnej”.

Jubileuszowa edycja dokumentu to, obok rekordowej liczby firm i praktyk CSR, zbiór informacji podsumowujących miniony rok w odpowiedzialnym biznesie. We wstępie opublikowanych zostało 8 artykułów eksperckich. W przeglądzie mediów rekomendowano do przeczytania 33 artykuły, a także zestawienia najważniejszych wydarzeń i inicjatyw minionego roku.

Cały raport jest dostępny na stronie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu korzysta z danych Instytutu Monitorowania Mediów.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin