Główny Inspektorat Ochrony Środowiska szuka agencji do kampanii informacyjno-edukacyjnej

dodano: 
30.08.2021
komentarzy: 
0

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił przetarg nieograniczony, w którym wybierze agencję do opracowania strategii i realizacji kampanii informacyjno–edukacyjnej. Działania mają być prowadzone online i w mediach społecznościowych.

Zamówienie GIOŚ dotyczy opracowania strategii i realizacji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu „Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, II Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Działania mają być prowadzone do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym kampania potrwa maksymalnie do 31 stycznia 2023 roku, a realizacja umowy – do 28 lutego 2023 roku.

GIOS zamierza przeznaczyć na realizację kampanii 1 188 458 zł brutto (w 2022 roku: 713 075 zł brutto, w 2023 roku: 475 383 zł brutto).

Oferty można składać do 23 września 2021 roku do godziny 11:00. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin