.

GUS szuka agencji do kampanii promującej Powszechny Spis Rolny 2020

dodano: 
30.07.2020
komentarzy: 
0

Główny Urząd Statystyczny ogłosił przetarg na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej poświęconej promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zadaniem wybranej firmy będzie dotarcie różnymi kanałami komunikacji z informacją o spisie oraz budowanie świadomości obowiązku spisowego nałożonego ustawą o spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych. Wizerunkowym celem jest budowanie świadomości potrzeby realizacji takich badań oraz ich znaczenia w dostarczaniu niezbędnych informacji o stanie polskiego rolnictwa oraz ugruntowanie zaufania do danych GUS jako oficjalnych statystyk.

Do zadań wybranej agencji należeć będzie produkcja spotów reklamowych, zakup czasu antenowego i emisja spotów w TV i radiu, zakup powierzchni reklamowej i publikacja artykułów w prasie (w wydaniach papierowych, elektronicznych oraz powiązanych z nimi portalach internetowych) w celu promocji PSR 2020, przeprowadzenie internetowej kampanii promującej spis oraz druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby PSR 2020.

Od oferentów wymaga się wykazania zdolności kredytowej lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości co najmniej 500 tys. zł brutto oraz zrealizowania minimum jednego zamówienia, polegającego na przeprowadzeniu kampanii reklamowej (o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto) w okresie ostatnich trzech lat (lub w czasie prowadzenia działalności, jeśli jest krótszy).

Zgłaszający się zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 96 tys. zł. Współpraca z wybraną agencją potrwa do 10 grudnia 2020 roku.

Oferty można składać do 10 sierpnia 2020 roku do godziny 10:00 za pośrednictwem platformy. Jak tłumaczy GUS, krótki termin składania ofert związany jest z koniecznością opracowania i produkcji nowych materiałów przed rozpoczęciem PSR, aby zapewnić użytkownikom gospodarstw rolnych bieżący dostęp do informacji związanych z wypełnieniem obowiązki spisowego.

Szczegółowe informacje o przetargu można znaleźć na stronie. (ak)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin