Internet PR polskich uczelni

dodano: 
30.05.2006
komentarzy: 
0

W miesięczniku Marketing i Rynek można znaleźć artykuł Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej o badaniach e-PR-u w polskich uczelniach publicznych. Zdaniem autorki uczelnie coraz częściej konkurują ze sobą na rynku, także w zakresie wykorzystania narzędzi public relations. Jednym z nich jest internet, który pozwala na szybkie dotarcie do wszystkich grup docelowych. Badanie przeprowadzone przez Kaczmarek-Śliwińską objęło realizację działań internet public relations przez polskie uczelnie publiczne i zostało przeprowadzone w okresie marzec-sierpień 2005.

Na ankietę odpowiedziało 59,7% uczelni, z czego do analizy wzięto pod uwagę 40,3% wyselekcjonowanej grupy. „Z badanej grupy 96,3% uczelni deklaruje, iż prowadzi działania public relations, które (…) są realizowane poprzez różne struktury organizacyjne”. Do działań tych przeznaczone są od 1 do 10 osób, najczęściej są to zespoły 2-3- lub 4-5- osobowe. Tylko 16% uczelni współpracuje z zewnętrznymi agencjami PR, a żadna z badanej grupy nie prowadzi regularnej współpracy z agencją. Dla 55,56% uczelni internet jest najlepszym kanałem komunikacyjnym, zwykle działania takie prowadzi się w odpowiedzi na działania konkurencji lub po to, by ją wyprzedzić.

Istotną rolę w komunikacji z otoczeniem zewnętrznym pełnią strony internetowe, chociaż z obserwacji autorki wynika, że nie są one przyjazne dla użytkowników: „Poszukiwanie informacji sprawia trudności, a layout stron wydziałowych znacząco różni się od witryny głównej uczelni”. Autonomia wydziałowa jest także widoczna w kontekście strategii działań PR: w 57,69% badanych uczelni strategia ta zawiera wytyczne dla poszczególnych wydziałów, w 42,31% brakuje spójności. Na witrynach internetowych uczelni często wyodrębnia się biuro prasowe (37,04%), sekcję związaną z ofertami praktyk i pracy dla studentów (66,67%), sekcję przeznaczoną dla pracowników (62,96%). Pracownicy uczelni mają ponadto obowiązek posługiwania się pocztą mailową z domeną uczelnianą.

Znaczna część badanych uczelni nie ma określonego budżetu na działania internet PR (64%) ani świadomości, czy uzupełnienie działań PR o internet wpływa na wzrost kosztów (mógłby być on związany z zatrudnieniem nowej osoby odpowiedzialnej za e-PR). Z drugiej strony, aż 77,78% ankietowanych zgadza się co do tego, że działania internet PR pozwalają obniżyć koszty działań PR-u i oszczędzić czas przeznaczony na komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Tylko 20% badanych uczelni mierzy efekty działań internet PR-u; te, które to robią najczęściej analizują liczniki odwiedzin swoich stron www.

Internet wykorzystuje się także w zarządzaniu sytuacją kryzysową, chociaż tylko 14,29% uczelni ma plan kryzysowy uwzględniający elementy internetu. Internet wykorzystuje się w działaniach, które mają kryzysowi zapobiec: w tym celu analizuje się wypowiedzi dotyczące uczelni, a nie pochodzące od niej samej oraz listy otrzymywane przez uczelnię czy wypowiedzi grup dyskusyjnych związanych z uczelnią. Autorka zwraca także uwagę na to, że strony www są stale aktualizowane (60% badanych robi to kilka razy dziennie). Działania te są cały czas rozwijane i ulepszane; kształtują one wizerunek uczelni oraz pozwalają zdobywać nowych studentów.

Źródło:

Marketing i Rynek,  Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce, Monika Kaczmarek-Śliwińska, 01.05.06, s. 31
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin