Jacy są Najlepsi Pracodawcy 2010 w Polsce?

dodano: 
07.06.2010
komentarzy: 
0

Firma doradcza Hewitt Associates, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zaprezentowała wyniki piątej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce. Zwycięzcą w kategorii dużych firm został Intel Technology Poland, a w kategorii małych i średnich – Toyota Katowice & Toyota Częstochowa.

Jedną z cech, która wyróżnia Najlepszych Pracodawców, jest wysoka ocena ich kadry zarządzającej w oczach pracowników. W dobie kryzysu pracownicy „Najlepszych Pracodawców” bardziej docenili swoich szefów, w szczególności ich otwartość i szczerość w komunikacji. Taka postawa kierownictwa firmy przełożyła się dodatkowo na poczucie stabilności zatrudnienia: mając wystarczającą wiedzę na temat sytuacji firmy oraz strategii radzenia sobie z dekoniunkturą, aż 60 proc. badanych wyraziło brak obaw związanych z utratą pracy (przy średniej dla Polski – 44 proc.)

NAJLEPSI PRACODAWCY 2010

Kategoria: Duże Firmy

miejsce

nazwa firmy

branża

1

INTEL Technology Poland Sp. z o.o.

IT

2

ZPC Mieszko SA

FMCG

3

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Gazownictwo/Energetyka

4

JTI Polska Sp. z o.o.

FMCG

5

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczenia

 

Kategoria: Małe i Średnie Firmy

miejsce

nazwa firmy

branża

1

TOYOTA KATOWICE & TOYOTA CZĘSTOCHOWA (M.G. Centrum Sp. z o.o.)

Motoryzacja

2

Liberty Direct

Ubezpieczenia

3

At Media

Media i reklama

4

EkoWodrol Sp. z o.o.

Budowlana

5

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Finanse – rynki kapitałowe

 

Aż 72 proc. pracowników „Najlepszych Pracodawców” postrzega swoich szefów jako skutecznych liderów (średnio w Polsce myśli tak zaledwie 43% pracowników). W opinii swoich podwładnych mają oni spójną wizję, wdrażają efektywne procesy i praktyki (odpowiednio 65% u Najlepszych w porównaniu do średniej - 35%), zapewniają jasny podział ról i odpowiedzialności oraz osiągają wyniki biznesowe (72%, 43%).

Pracownicy Najlepszych Pracodawców na bieżąco znają sytuację firmy, ponieważ zarząd otwarcie, systematycznie i szczerze o niej informuje (52% w porównaniu do 31% dla średniej krajowej). Są też przekonani, że kierownictwo firmy uważa pracowników za jej najważniejszy zasób (65%, 34%) i że bez względu na uwarunkowania będzie równoważyło interesy spółki z interesami pracowników (62% i 31%).

 Średnio w Polsce pracownicy nisko oceniają sposób nagradzania za ich wkład w wyniki firmy (22%) oraz pozafinansowe uznanie za indywidualne osiągnięcia (30%). U Najlepszych Pracodawców zjawisko to jednak nie występuje, zaś ocena tych obszarów jest niemal dwukrotnie wyższa. Najlepsi Pracodawcy, doceniając zarówno pracowników, jak i kierowników za ich indywidualne osiągnięcia, znacznie rzadziej niż pozostali stosują nagrody pieniężne. Najlepsi oferują, np. nagrody mające wpływ na zwiększenie komfortu pracy lub równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, np. poprzez przyznanie dodatkowych dni urlopu.

Prawie 2/3 pracowników w Polsce uważa swoje stanowisko pracy za dobrze dopasowane do wykonywanych zadań. 51proc. deklaruje zadowolenie z równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Nieco ponad połowa badanych bardzo dobrze ocenia relacje panujące wewnątrz firmy – zarówno z kolegami, jak i przełożonymi. Ponad połowa pracowników uważa, że oczekiwania względem nich są jasno komunikowane. Są jednak też obszary do zdecydowanej poprawy – w prezentowanej edycji badania jedynie 31proc. pracowników miało poczucie, że zarząd odpowiednio godzi interesy pracowników z interesami firmy. Kwestia liderów jest szczególnie ważna, tym bardziej, że w zestawieniu z zeszłym rokiem spadł poziom zaufania do najwyższej kadry. Co warte jednak podkreślenia, wzrósł on w przypadku „Najlepszych Pracodawców”.

Badanie Najlepsi Pracodawcy (Best Employers Study) prowadzone jest w Polsce od 2006 roku. W piątej edycji udział wzięło 89 firm, ponad prawie 30 tys. pracowników zostało przebadanych. 53 proc. uczestników badania to duże firmy (powyżej 250 pracowników), zaś 47 proc. to firmy małe i średnie.

Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 28 607 pracowników firm w nim uczestniczących, ponadto 574 kwestionariusze zostały wypełnione przez członków najwyższej kadry zarządzającej. Pracownicy oceniali swoich pracodawców, uwzględniając między innymi stwarzane przez firmę możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne, relacje wewnątrz firmy, równowagę między życiem osobistym a pracą oraz warunki sprzyjające samorealizacji.

Więcej informacji o metodzie Badania i zgłoszenia znajdują się na www.najlepsipracodawcy.pl .

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin