Jak Polacy podchodzą do kwestii różnorodności?

dodano: 
17.11.2017
komentarzy: 
0

„Badanie »Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku«, miało na celu zbadanie postaw wobec różnorodności w różnych środowiskach, w których funkcjonuje każdy z nas: w pracy, życiu prywatnym oraz otoczeniu społecznym” – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Polacy deklarują największą otwartość wobec różnorodności, odnosząc się do sfery zawodowej – wynika z badania. Dla 3/4 pracujących Polaków kwestia szacunku dla różnorodności jest istostnym aspektem wyboru miejsca pracy. 85 proc. ankietowanych uważa, że w ich miejscu pracy ludzie się szanują, a 70 proc. jest zdania, że można w nim liczyć na szacunek wobec odmiennych poglądów. Zdecydowana większość badanych jest otwarta na pracę w różnorodnych zespołach. 93 proc. deklaruje zadowolenie lub neutralność (odpowiedź „nie ma to dla mnie znaczenia”) wobec pracy z osobami o innym wyznaniu lub innej narodowości, a 86 proc. respondentów pozostaje przychylnych lub neutralnych wobec pracy z osobami o odmiennej orientacji seksualnej.

Również w sferze prywatnej Polacy deklarują otwartość na różnorodność. Odpowiedzi na tym polu są jednak zróżnicowane w zależności od obszaru, jakiego dotyczy pytanie. 85 proc. badanych zgadza się z twierdzeniem, że uczenie dzieci akceptacji odmienności i różnorodności w szkołach ma pozytywny wpływ na ich wychowanie.  Większość respondentów nie ma nic przeciwko sytuacjom, w których w ich najbliższym otoczeniu są różnorodne osoby. 87 proc. ankietowanych za pozytywną lub neutralną ocenia sytuację, w której ich zięć lub synowa jest przedstawicielem innej narodowości. 94 proc. nie widzi natomiast problemów w sytuacji, w której ich sąsiad jest innego wyznania. Najwięcej kontrowersji budzą kwestie dotyczące konkretnej, określonej narodowości. 44 proc. respondentów deklaruje sprzeciw wobec zamieszkiwania w sąsiedztwie osoby o pochodzeniu romskim, 37 proc. – syryjskim, a 28 proc. – marokańskim.

Grupą społeczną, wykazującą zdecydowanie najwięcej zrozumienia dla różnorodności i dostrzegającą najwięcej jej pozytywnych korzyści, są kobiety. 65 proc. pracującących kobiet deklaruje, że dzięki różnorodności można się więcej nauczyć i skorzystać z wiedzy i umiejętności innych osób. Jednocześnie mają mniejszy opór niż mężczyźni wobec sytuacji, kiedy nauczyciel ich dzieci jest odmiennej orientacji seksualnej (20 proc. vs. 35 proc.). Są również bardziej niż mężczyźni przekonane o pozytywnym wpływie uczenia w szkołach akceptacji odmienności i różnorodności (95 proc. vs. 77 proc.). Kobiety są także bardziej otwarte na pracę z osobami odmiennymi w jakiś sposób od nich samych.

Ankietowani najbardziej krytyczni byli w odpowiedziach na pytania o największym poziomie ogólności, gdy dotyczyły tolerancji w życiu społecznym. Jedynie 23 proc. respondentów uważa, że jako społeczeństwo jesteśmy tolerancyjni i z łatwością akceptujemy innych, a tylko 30 proc, że różne grupy społecznie mogą czuć się dobrze i bezpiecznie.

Badanie „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku” zostało przeprowadzone na potrzeby Kongresu Różnorodności, organizowanego przez firmę Henkel Polska i platformę BE.NAVIGATOR. Zrealizował je instytut badawczy Kantar Millward Brown w dniach 13-21 września na ogólnopolskiej próbie 1002 pracujących Polaków.

PRoto.pl było patronem medialnym Kongresu Różnorodności. (pp)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin