.

 

Jakie są największe wyzwania na drodze zawodowej kobiet?

dodano: 
22.03.2021
komentarzy: 
0

25 proc. kobiet na stanowiskach menedżerskich czuje się niedoceniana w miejscu pracy, a 40 proc. uważa swoje osiągnięcia za przeciętne – wynika z badania „Bariery do kariery”, którego autorkami są Alicja Wysocka-Świtała, partnerka zarządzająca Clue PR, i dr Marta Bierca z SWPS. W badaniu sprawdzono, z jakimi przeszkodami i wyzwaniami na drodze zawodowej mają do czynienia kobiety – pytania dotyczyły zarówno ograniczeń systemowych, jak i stereotypów czy opresyjnych zachowań,  z którymi muszą się mierzyć kobiety na wysokich stanowiskach.

Okazuje się, że 1/4 kobiet nie czuje się doceniana w pracy, a mniej niż połowa (45 proc.) uważa, że firma wspiera ich rozwój zawodowy. 61 proc. badanych, mimo wysokiego stanowiska i odpowiedzialnej funkcji, postrzega swoją pozycję w firmie jako „wspierającą”, a nie „przywódczą”. Jedynie 27 proc. badanych kobiet widzi siebie jako liderkę.

Badanie pokazało, że prawie 1/3 kobiet uważa, że musi starać się bardziej niż mężczyźni, by osiągnąć to samo. Ponad połowa (53 proc.) badanych kobiet deklaruje, że chce zajść dalej i wyżej, a 59 proc. jest pewne siebie i uważa, że podejmowanie decyzji nie stanowi dla nich trudności. Mimo to 40 proc. kobiet uważa swoje dokonania za przeciętne.

Czytaj też: Kobiety powinny uczyć się od mężczyzn głośnego mówienia o sobie dobrze

Kobiety zauważają różnice w traktowaniu płci przy decydowaniu przez zarządy firm o awansach i podwyżkach – pokazało badanie. 1 na 5 respondentek jest zdania, że płeć ma znaczenie przy decyzji o awansie pracownika. Tyle samo uważa, że wynagrodzenia na tych samych stanowiskach różnią się między płciami.

„Pomimo iż wiele kobiet deklaruje chęć zwiększania zakresu odpowiedzialności w pracy, na co dzień bardzo dyskretnie komunikuje swoją siłę i osiągnięcia. Podobnie jest z reakcjami otoczenia, które często deprecjonuje i wręcz dosłownie ucisza kobiety, również te zajmujące eksponowane stanowiska w firmach i zarządach” – czytamy w informacji o badaniu. Okazuje się, że 34 proc. respondentek wskazało, że zabieranie głosu przychodzi im z trudnością. Dla blisko połowy wyzwaniem jest staranie się o awans, niezależnie od tego, czy przełożonym jest kobieta czy mężczyzna (44 proc. określiło jako trudne staranie się o awans u kobiety dyrektorki, a 48 proc – u mężczyzny). Ponad 30 proc, kobiet nie lubi się sprzeciwiać przełożonemu, nawet gdy racja jest po ich stronie (34 proc. nie chce się sprzeciwiać przełożonej kobiecie, a 31 proc. mężczyźnie).  

W badaniu wzięto pod uwagę także zachowania, które mogą mieć wpływ na samoocenę kobiet. Okazuje się, że opresyjnych zachowań badane doświadczają zarówno ze strony kobiet, jak i mężczyzn. Najczęściej wymieniane były pytania o życie prywatne (23 proc. kobiet doświadcza tego ze strony mężczyzn, 26 proc. ze strony innych kobiet), komentowanie wyglądu (21 proc. ze strony mężczyzn, 22 proc. ze strony kobiet), przerywanie wypowiedzi (19 proc. ze strony mężczyzn, 23 proc. ze strony kobiet), traktowanie z góry, z wyższością (19 proc. vs. 20 proc.). 14 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ma wrażenie, że mężczyźni podważają ich kompetencje, a 16 proc. – że robią to inne kobiety. Tylko 1/4 badanych odpowiedziała, że nie doświadczyła żadnego z powyższych opresyjnych zachowań w środowisku pracy.

Z badania wynika także, że na zawodowy rozwój kobiet ma wpływ ich zaangażowanie w domowe obowiązki. 17 proc. badanych zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że nie musiało poświęcić życia osobistego, by osiągnąć obecny sukces. Z kolei 39 proc. uważa, że by osiągnąć większy sukces, musiałoby bardziej skupić się na pracy i jednocześnie poświęcić życie rodzinne. 61 proc. badanych wskazało, że ma więcej zadań domowych niż ich partnerzy. Niemal 1/4 kobiet ma wyrzuty sumienia, że zaniedbuje życie osobiste kosztem kariery.

O badaniu:

Ogólnopolskie badanie przeprowadzone metodą CAWI w styczniu 2021 roku na zlecenie Clue PR na panelu Ariadna na wyselekcjonowanej grupie 458 kobiet na kierowniczych lub decyzyjnych stanowiskach, wiek 18+, 60 proc. pracuje ponad 5 lat w obecnym miejscu pracy.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin