.

Kandydaci patrzą na wpływ pracodawcy na środowisko

dodano: 
13.05.2022
komentarzy: 
0

Wpływ pracodawcy na środowisko naturalne ma duże znaczenie dla potencjalnych pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez Hays Poland. Okazuje się, że aż 61 proc. kandydatów zwraca uwagę na ten aspekt. Nie bierze go pod uwagę 24 proc. badanych.

Jak czytamy, poszukujący pracy chcą zatrudnić się w firmie, która jeśli nie pomaga zatrzymać zmian klimatycznych, to przynajmniej nie ma negatywnego wpływu na przyrodę.

Z badania wynika, że 61 proc. kandydatów podczas wyboru pracodawcy bierze pod uwagę wpływ danej firmy na środowisko naturalne. Nie jest to istotne dla 24 proc. badanych – odpowiedzi „raczej nie” lub „nie” udzieliło kolejno 6 i 18 proc. respondentów. 15 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Działania proekologiczne i programy zrównoważonego rozwoju to czynniki, które sprawiają, że firmie łatwiej pozyskać pracowników. Istotne znaczenie ma także branża – firmy niedziałające w sektorze postrzeganym jako szczególnie zanieczyszczający środowisko mają większe szanse na zdobycie pracowników.

Z badania wynika, że kandydaci, którzy deklarują, że zwracają uwagę na oddziaływanie firmy na środowisko, najczęściej sprawdzają ogólną etykę biznesu i modelu prowadzenia działalności (64 proc. wskazań). Często wymieniano także szkodliwość działalności branży dla środowiska oraz zobowiązania podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju (po 38 proc. wskazań). Okazuje się, że co trzeci badany bierze pod uwagę prowadzone przez firmę działania proekologiczne.

Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, podkreśla, że dla kandydatów świadomych zagrożeń dla klimatu odpowiedzialność środowiskowa firmy jest bardzo ważna. „Liczy się dla nich to, czy organizacja postępuje etycznie, dąży do zrównoważonego rozwoju i realnie ogranicza ewentualne negatywne skutki swoich działań. Przy czym ważne są nie tylko inicjatywy podejmowane przez poszczególne organizacje, ale również branża ich działalności. Jeśli pracodawca działa w sektorze utożsamianym przykładowo z wysoką emisją dwutlenku węgla, nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych czy produkcją plastiku, to dla części specjalistów jest to argument przeciwko udziałowi w rekrutacji” – wyjaśnia ekspertka. Jak dodaje, dotyczy to przede wszystkim młodszych kandydatów, „dla których kwestie ekologiczne są niezwykle ważne”.

Hays Poland przytacza także wyniki badania opisane na łamach Raportu płacowego 2022, z których wynika, że coraz więcej osób decyduje się na zmianę pracy na taką, która da im poczucie sensu. „Poszukiwanie sensu w życiu zawodowym bardzo często idzie w parze z chęcią podjęcia pracy w firmie opierającej swoją działalność biznesową i kulturę organizacyjną na wartościach wyznawanych przez kandydata. Jeśli zatem dla danej osoby ważną kwestią jest zapobieganie degradacji środowiska, to z dużym prawdopodobieństwem będzie ona poszukiwać pracy w organizacji pro-ekologicznej, która zapobiega zmianom klimatycznym, albo przynajmniej takiej, która zachowuje neutralność” – zauważa Agnieszka Pietrasik. (mb)

O badaniu:

Sondaż przeprowadzono w marcu i kwietniu na grupie blisko 1100 specjalistów i menedżerów.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin