Konferencja: Efektywność społecznego zaangażowania firm, czyli model LBG w praktyce

dodano: 
20.03.2013
komentarzy: 
0

Pod takim hasłem odbyła się w Warszawie druga już konferencja prezentująca model LBG. Konsultanci szwajcarskiej firmy SGS, która jest wyłącznym przedstawicielem London Benchmarking Group w Polsce (LBG Poland), przedstawili narzędzia efektywnego zarządzania społecznym zaangażowaniem firm, te zaś zaprezentowały swoje doświadczenia związane z wykorzystaniem modelu.

Głównym celem konferencji było przybliżenie uczestnikom trendów i dobrych praktyk w obszarze mierzenia efektywności zaangażowania społecznego firm oraz prezentacja wpływu tego zaangażowania na długofalowe efekty dla biznesu. Małgorzata Greszta, menedżer działu usług zrównoważonego rozwoju SGS Polska, rozpoczęła konferencję od prezentacji na temat różnych aspektów oddziaływania firm na otoczenie. Wskazała 5 kluczowych zasad strategicznego zaangażowania społecznego firm, które obejmują: identyfikację kluczowych problemów społecznych, aktywne włączenie lokalnych społeczności, planowanie i zarządzanie strategią zaangażowania społecznego, inspirację i zaangażowanie kluczowych interesariuszy oraz ewaluację i ocenę osiąganych rezultatów i efektów.

Kolejnym elementem spotkania była dyskusja ekspertów na temat zaangażowania społecznego firm w Polsce. Poruszano m.in. zagadnienia związane z wiodącymi trendami CSR oraz oczekiwaniami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych związanymi z prowadzonymi działaniami. Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu (patron konferencji), podkreślała dużą rolę opinii publicznej i mediów społecznościowych jako motywatorów do angażowania się w inicjatywy społeczne oraz do brania odpowiedzialności za swoje działania. Krzysztof Kaczmar, dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym, zwrócił z kolei uwagę na angażowanie pracowników w działania społeczne i ich oddolne inicjatywy, które są niezwykle cenne dla firmy – budują lojalność i zwiększają przywiązanie pracowników. Magdalena Pękacka, dyrektor Forum Darczyńców za najważniejsze uznała mierzenie rezultatów takich działań. Podkreśliła, że firmy podejmują się realizacji czasem wielu programów społecznych, jednak brakuje informacji o rzeczywistych rezultatach tych projektów – zarówno dla firmy, jak i społeczeństwa.

Podczas drugiej części konferencji Małgorzata Greszta zaprezentowała model LBG, jego narzędzia oraz przykłady wykorzystania, jako systemowego podejścia do mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego. „Model LBG to metodyka zarządzania i mierzenia efektywności zaangażowania społecznego, od ponad 20 lat stosowana na świecie przez setki firm tworzących sieć wymiany dobrych praktyk, platformę do porównywania doświadczeń oraz kreowania nowych standardów. Od 2011r. model LBG jest dostępny dla firm działających w Polsce. Początkowo do modelu przystąpiło 5 firm – założycieli, których zadaniem było przetestowanie możliwości zastosowania modelu w polskich realiach społecznych i biznesowych. W 2012 w szkoleniach i warsztatach z zakresu narzędzi i metodyki LBG wzięło udział już ponad 40 firm” – powiedziała Małgorzata Greszta, która jest równocześnie dyrektorem LBG Poland.

Następnie swoje doświadczenia związane ze stosowaniem modelu LBG zaprezentowały firmy, będące członkami sieci LBG Poland. Karolina Kanar-Kossobudzka z Fundacji Orange, mówiła o zastosowaniu LBG do ewaluacji programu „Pracownie Orange”. Z kolei Karolina Bielawska, zaprezentowała rozwój programu „Mam Haka na Raka”, realizowanego i ocenianego w oparciu o LBG przez GlaxoSmithKline.

W kolejnej dyskusji – tym razem z udziałem przedstawicieli firm – najczęściej przewijającą się myślą była konkluzja, iż dziś biznes potrzebuje konkretnych wskaźników i mierników, które pokażą osiągane rezultaty i rzeczywiste efekty biznesowe prowadzonych działań społecznych. Monika Kulik z Orange Polska, Karolina Kanar-Kossobudzka z Fundacji Orange oraz Karolina Bielawska z GlaxoSmithKline doszły do wniosku, że bez sprawdzonych narzędzi nie można realizować działań społecznych w sposób świadomy, efektywny i wartościowy z punktu widzenia prowadzonego biznesu. Kulik dodała, że z programów społecznych korzyści czerpie nie tylko firma, ale też inne osoby i podmioty zaangażowane w realizowane projekt, a inicjatywy społeczne firmy nie powinny mieć charakteru charytatywnego, ale powinny raczej być nakierowane na strategiczne działania długofalowe. „Model LBG może być stosowany przez firmy wszystkich branż i może być wykorzystany na każdym etapie realizacji programu – można go zatem stosować zarówno go do planowania działań, jak i do ewentualnych zmian w trakcie ich trwania” – uzupełniła Małgorzata Greszta.

Konferencja pokazała przede wszystkim, że społeczna odpowiedzialność biznesu to także strategiczne zarządzanie zaangażowaniem społecznym firmy, i aby było ono efektywne, powinno opierać się na narzędziach i miernikach, które pozwolą na raportowanie tych działań i ich rezultatów dla biznesu i społeczeństwa.

Patronat nad wydarzeniem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronem medialnym było PRoto.pl oraz: Brief, CR Navigator, odpowiedzialnybiznes.pl i Radio PIN.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin