Kontrola lobbingu bardziej rygorystyczna niż w Niemczech, ale mniej niż w USA

dodano: 
16.06.2011
komentarzy: 
0

Jest nowy projekt Julii Pitery dotyczący lobbingu - bardziej rygorystyczny od tych obowiązujących w Brukseli czy Niemczech, ale i tak nie dorównuje twardym rozwiązaniom amerykańskim.

„Projekt opracowany po wybuchu afery hazardowej zakłada nadzór nad działalnością lobbingową przez Centralne Biuro Antykorupcyjne” – czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna. CBA miałaby prowadzić rejestr organizacji lobbystycznych, a za utajnione działania groziłaby kara do trzech lat więzienia. Ponadto, nowe przepisy zakładają podział lobbystów na dwie grupy. Pierwsza, to lobbyści zawodowi, którzy reprezentują daną organizację i pobierają za to pieniądze, druga natomiast – niezawodowi, pracujący tylko we własnym imieniu i mający o wiele bardziej ograniczony dostęp do posłów i ministrów, niż ci pierwsi. Do tego dochodzą szczegółowe formularze wypełniane przez lobbystów (ujawniające, z kim  się spotykali, na rzecz kogo działali, jakie artykuły w mediach zamawiali) oraz ekspertyzy – obydwa dokumenty mają być publikowane w internecie. To samo tyczy się urzędników. Jeżeli chodzi o weryfikację korzyści majątkowych, projekt Pitery zakłada, że lobbyści będą składać coroczne deklaracje o posiadanym majątku.

Podobne restrykcje wprowadzono w USA w 2007 roku. „W Niemczech takiej przejrzystości już jednak nie ma” – informuje dziennik. Okazuje się, nasi zachodni sąsiedzi „nie mają obowiązku deklarowania innego typu kontaktów z lobbystami, których w samym Berlinie jest już ponad 5 tys.”. W Brukseli, w której również panuje większa swoboda niż w USA, przedstawicieli rozmaitych grup interesu jest przynajmniej trzykrotnie więcej. Według ekspertów nowe przepisy „służą przede wszystkim interesom wielkiego biznesu, a organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie są już mniej aktywne”. (es)

Źródło:

Dziennik Gazeta Prawna, Czy Polsce uda się oddzielić lobbing od korupcji? Europie się nie powiodło”, Jędrzej Bielecki, str. 1, 16.06.2011
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin