Marketingowcy podsumowują

dodano: 
01.04.2005
komentarzy: 
0

5% wystawców Międzynarodowych Dni Marketingu, PR i Reklamy RemaDays 2005 stanowiły agencje PR – wynika z badania firmy MillwardBrown SMG/KRC przeprowadzonego wśród 201 przedstawicieli firm-wystawców. Z sondażu wynika, że na RemaDays dominowali producenci artykułów i upominków reklamowych – tę dziedzinę działalności deklarowała blisko połowa respondentów. Kolejną, jednak już zdecydowanie mniej liczną grupą były media (9%). Na imprezie miały stoiska również agencje BTL (7%), firmy outdoorowe (3%), agencje marketingu bezpośredniego (3%), a także domy mediowe (2%), agencje ATL (2%) i instytuty badawcze (2%).

Wyniki badań obrazują nastroje i poglądy polskiego świata marketingu. Aż 49% uczestników imprezy oceniło sytuację na rynku mediów i reklamy jako dobrą lub bardzo dobrą, a 45% jako przeciętną. Podobny optymizm towarzyszył oczekiwaniom badanych – zdaniem 43% respondentów sytuacja na rynku mediów i reklamy poprawi się lub zdecydowanie poprawi się, zaś 52% uważa, że nie ulegnie ona zmianie. Oceny badanych związane ze strategią działania firm na rynku są mocno zróżnicowane. Zdaniem 34% uczestników targów większość firm jest nastawiona na rozwój, zaś 37% badanych uważa, że firmy chcą utrzymać obecną pozycję na rynku.

W odpowiedzi na pytanie o warunki działania firm w obecnej sytuacji ekonomicznej, 47% badanych stwierdziło, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w większym stopniu od umiejętności i zdolności marketingowych jego władz. Prawie taka sama (47%) liczba respondentów zgodziła się z twierdzeniem, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa w większym stopniu zależy od zewnętrznej sytuacji rynkowej. 85% wystawców uważa, że firmy są coraz bardziej nastawione na redukcję kosztów; 88% twierdzi, że konkurencja na rynku rośnie; zaś 35% uważa klimat panujący obecnie na rynku za sprzyjający powstawaniu nowych firm.

Z badań MillwardBrown SMG/KRC wynika, że przedstawiciele polskiej branży marketingu są optymistami – zdecydowana większość ankietowanych ocenia sytuację na rynku jako dobrą, bardzo niewielu spodziewa się jej pogorszenia. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę MillwardBrown SMG/KRC w dniach 22-23 marca 2005 r. podczas Międzynarodowych Dni Marketingu, PR i Reklamy RemaDays 2005.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin