.

Marzena Strzelczak nową prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu

dodano: 
02.06.2020
komentarzy: 
0

Marzena Strzelczak została wybrana przez członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu na trzyletnią kadencję prezeski organizacji. Poprzednia prezeska, Dominika Bettman, pozostaje zaangażowana w prace FOB w roli przewodniczącej Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule.

1 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Władze FOB zdecydowały o powierzeniu funkcji prezeski, Marzenie Strzelczak, która od 2014 roku była dyrektorką generalną organizacji, a od 2015 roku także członkinią zarządu.

Marzena Strzelczak jest ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością. Wcześniej była związana z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialog ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

Na trzyletnią kadencję powołano także nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje politykę powoływania na stanowiska członkiń i członków zarządu przedstawicieli firm–partnerów strategicznych skupionych w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

W składzie zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w kadencji 2020-2023 znalazły się:

Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Joanna Erdman, nowo powołana członkini zarządu

Monika Kulik, kontynuacja funkcji członkini zarządu

Irena Pichola, kontynuacja funkcji członkini zarządu

Izabela Rakuć-Kochaniak, nowo powołana członkini zarządu

Patrycja Rogowska-Tomaszycka, nowo powołana członkini zarządu

Katarzyna Teter, nowo powołana członkini zarządu

W składzie komisji rewizyjnej są z kolei Tomasz Trabuć, Przemysław Oczyp i Bartłomiej Remisko. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin