Milewicz: jak powiedzieć, że gramy fair?

dodano: 
20.12.2013
komentarzy: 
0

W mijającym roku coraz częściej do głosu dochodziły szeroko rozumiane dobre praktyki biznesowe w zakresie CSR. Omawiano, nagradzano i promowano je. Firmy coraz częściej poszukiwały inspiracji do działań w zakresie CSR-u nie tylko w obszarze ochrony środowiska czy zaangażowania społecznego, ale coraz częściej pod uwagę brane były także aspekty pracownicze i ład organizacyjny. Cieszy to wszystko tym bardziej, że zmianom organizacyjnym i wdrożeniowym zasad odpowiedzialności społecznej towarzyszy coraz śmielsza i efektywniejsza ich komunikacja, w której prym wiodą duże firmy.

Opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii CSR-owej jest z pewnością kamieniem milowym w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. W tym roku MSP mogły nawet pozyskać na ten cel środki finansowe w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pt. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego przez PARP. Obecnie rozpoczął się drugi nabór wniosków. Nie ulega wątpliwości, że wybór odpowiednich środków z bogatej palety rozwiązań z zakresu CSR-u i odpowiednie ich wdrożenie przynosi korzyści biznesowe. Jak firmy wykorzystywały w tym roku olbrzymi potencjał komunikacyjny takich zmian?

Jednym ze sposobów było np. uczestnictwo w inicjatywach promujących zasady społecznej odpowiedzialności. Firmy, które decydują się dołączyć do grona zaangażowanych we wdrażanie zasad CSR dobrowolnie poddają się audytom. Podczas badania niezależni eksperci sprawdzają sposób lub zakres stosowania dobrych praktyk. Jedną z takich inicjatyw jest np. RESPECT Index zainicjowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, który od początku miał na celu promocję spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych i posiadających najwyższą płynność spółek giełdowych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80. W ogłoszonych wczoraj wynikach siódmej edycji projektu RESPECT Index znalazły się cztery nowe spółki: BZ WBK, RAFAKO, Tauron Polska Energia i co warto odnotować GPW.

Inicjatywą, która w tym roku także po raz siódmy nagradza i promuje dobre praktyki, tym razem w zakresie raportowania jest konkurs „Raporty Społeczne - Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu” zainicjowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku w konkursie jury oceniało 32 raporty, dla porównania w poprzedniej edycji zgłoszono 28. Autorami 94 proc. z nich były firmy duże. Bardzo cieszy fakt, że firmy zaczynają „używać” raportów. Coraz częściej słychać w nich głos interesariuszy, a same raporty stają się interaktywnym narzędziem komunikacji, a nie tylko kolejną publikacją firmową, z którą nie do końca wiadomo, co zrobić.

Kolejną inicjatywą, w ramach które firmy mogą zakomunikować swoje zaangażowanie na rzecz promocji kultury przedsiębiorczości i z której najczęściej korzystają firmy z sektora MSP, jest Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którego organizatorem jest fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest realizowany na skalę ogólnopolską, a w jego ramach oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, w tym również sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Do tegorocznej, XVI edycji programu zgłosiło się 455 firm z całej Polski, spośród których 436 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013.

Czekam z niecierpliwością na kolejną już 12. publikację raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”. Jak informuje organizator - FOB, każda firma, która w roku 2013 realizowała dobrą praktykę CSR-ową może ją zgłosić do raportu przez wypełnienie specjalnego formularza.

Czy będzie to głos głównie dużych firm, czy dołączą te mniejsze i wykorzystają szansę na to by powiedzieć, że są fair?

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin