.

Deloitte Communications rozszerza kompetencje o konsultacje społeczne. W zespole Mariusz Wawer

dodano: 
12.07.2016
komentarzy: 
0

Deloitte Communications wzmacnia kompetencje w obszarze dialogu i konsultacji społecznych. Do zespołu dołączył Mariusz Wawer.

Jak informowaliśmy, zespołem Deloitte Communications kieruje Michał Olbrychowski, wcześniej dyrektor zarządzający Havas PR Warsaw.

Mariusz Wawer będzie rozwijał nową ofertę komunikacyjną Deloitte, która skierowana jest do firm i samorządów prowadzących inwestycje energetyczne, infrastrukturalne, komunalne czy real estate. Firma będzie oferować wsparcie dla inwestorów, obejmujące m.in. analizy social due diliegence, strategie dialogu z interesariuszami, polityki antykryzysowe czy definiowanie narzędzi, kanałów komunikacji i angażowanie interesariuszy na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

W ofercie znajdzie się również projektowanie procesów konsultacji społecznych i sesji dialogowych w oparciu o standard AA1000SES. Usługi Deloitte obejmą też prowadzenie i raportowanie działań, do których obligują inwestorów międzynarodowe instytucje finansujące (EBOiR, EBI) oraz krajowe regulacje prawne czy dobre praktyki w zakresie dialogu społecznego: m.in. Analizy Społeczne, Stakeholder Engagement Plan (SEP), czy Environmental and Social Action Plan (ESAP).

Mariusz Wawer ma ponad 10 lat doświadczenia w komunikacji społecznej przy projektach z zakresu energetyki konwencjonalnej, OZE oraz inwestycji liniowych czy wydobywczych. W Deloitte Communications pracuje jako Senior Manager. Poprzednio pracował w Havas PR Warsaw, gdzie obejmował stanowisko Associate Directora i szefa działu komunikacji korporacyjnej oraz public affairs. Wcześniej był także wiceprezesem ds. rozwoju biznesu i Account Directorem w dziale Corporate PR agencji Glaubicz Garwolińska Consultants, pracował także w Mmd PR (obecnie Grayling).

Zespół Mariusza Wawra będzie również współpracować z zespołem ds. energii i zasobów naturalnych Deloitte. Zapewni wsparcie w obszarze komunikacji, dialogu i konsultacji społecznych przy projektach inwestycji w nową infrastrukturę energetyczną i źródła wytwarzania. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin