.

Od dekady nie ma poprawy w kwestii uprzedzeń wobec kobiet. Raport Gender Social Norms Indeks

dodano: 
01.08.2023
komentarzy: 
0

W czerwcu 2023 roku ukazał się raport Gender Social Norms Indeks (GSNI) przygotowany przez Human Development Reports (ONZ), według którego od dekady nie ma poprawy w kwestii uprzedzeń wobec kobiet.

Jak wykazuje badanie, połowa ludzi na całym świecie wciąż uważa, że mężczyźni są lepszymi przywódcami politycznymi niż kobiety, a ponad 40 proc. sądzi, że mężczyźni są lepszymi biznesmenami niż kobiety.

Co więcej, 25 proc. społeczeństwa uważa, że bicie żony przez mężczyznę jest usprawiedliwione.

Twórcy raportu alarmują, że uprzedzenia te napędzają przeszkody napotykane przez kobiety. Średni udział kobiet jako głów państw lub szefowych rządów utrzymuje się na poziomie ok. 10 proc. od 1995 roku, a na rynku pracy kobiety zajmują mniej niż jedną trzecią stanowisk kierowniczych.

Raport pokazuje również związek między postępami kobiet w edukacji, a wzmocnieniem pozycji ekonomicznej. Kobiety są badziej wykwalifikowane i wykształcone niż kiedykolwiek wcześniej, jednak wciąż w 59 krajach, w których kobiety mają lepsze wykształcenie od mężczyzn, średnia różnica w dochodach pozostaje na poziomie 39 proc. na korzyść mężczyzn.

„Normy społeczne, które naruszają prawa kobiet, są również szkodliwe dla społeczeństwa w szerszym ujęciu, hamując rozwój ludzkości. W rzeczywistości brak postępów w zakresie norm społecznych związanych z płcią jest wynikiem kryzysu rozwoju społecznego: globalny wskaźnik rozwoju społecznego spadł w 2020 roku. Wszyscy mogą zyskać na zapewnieniu kobietom wolności i sprawczości” – mówi Pedro Conceição, szef Biura Raportu Rozwoju Społecznego.

Autorzy raportu podkreślają, że rządy odgrywają kluczową rolę w zmianie norm społecznych dotyczących płci. Na przykład polityka urlopów rodzicielskich zmieniła postrzeganie obowiązków związanych z opieką, a reformy rynku pracy doprowadziły do zmiany przekonań na temat zatrudnienia kobiet.

Twórcy badania zalecają bezpośrednie zajęcie się normami społecznymi poprzez edukację w celu zmiany poglądów ludzi, polityki i zmian prawnych, które uznają prawa kobiet we wszystkich sferach życia, a także zwalczanie mowy nienawiści w internecie i dezinformacji na temat płci.

W badaniu brano pod uwagę cztery kryteria: integralność fizyczną, polityczną, edukacyjną i ekonomiczną.

Źródło: hdr.undp.org

Krajami z najniższym poziomem uprzedzeń wobec kobiet są Australia (34,83 proc.), Niemcy (37,45 proc.), Holandia (30,64 proc.), Nowa Zelandia (27,39 proc.), Szwecja (27,91 proc.) i Anglia (29,60 proc.).

Z kolei najwyższe wyniki osiągnęły takie kraje jak m.in. Zimbabwe (98,62 proc.), Jemen (98,36 proc.), Rwanda (99,15 proc.), Katar (99.81 proc.) czy Filipiny (99,5 proc.).

Polska natomiast osiągnęła wynik 80,43 proc., z czego najwyższy poziom uprzedzeń dotyczy fizycznej oraz politycznej integralności, a najniższy edukacyjnej. (zd)

Źródło:

GSNI opiera się na danych z 91 krajów i obejmują trzy edycje Światowego Badania Wartości, z najnowszą aktualizacją zawierającą informacje ze stycznia 2023 roku
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin