Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw – jak zarządzać wpływem firmy na otoczenie

dodano: 
27.01.2014
komentarzy: 
0

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw staje się obszarem zainteresowania nie tylko firm, ale i konsumentów. O trendach na świecie i w Polsce rozmawiali uczestnicy kolejnego spotkania Zrównoważony Rozwój w Praktyce.

21 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw. Zarządzanie i trendy. Było to kolejne spotkanie organizowane przez SGS Polska w ramach cyklu Zrównoważony Rozwój w Praktyce.

Głównym celem konferencji było przybliżenie tematu zarządzania łańcuchem dostaw z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu. Eksperci przedstawili zagadnienie z różnych perspektyw, wskazując na wyzwania, przed którymi stoją firmy. Ważnym elementem spotkania było przedstawienie międzynarodowych standardów, trendów i doświadczeń w tym obszarze.

Małgorzata Greszta, Sustainability Services Manager SGS Polska, zaprezentowała strategiczne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw – ryzykiem i szansą w tym obszarze odpowiedzialnego biznesu. Uwaga uczestników została zwrócona na zmieniające się trendy i otoczenie biznesowe, m.in. rosnącą świadomość konsumentów, większe zainteresowanie interesariuszy czy liczne skandale dotyczące warunków pracy i prowadzenia biznesu przez dostawców globalnych korporacji. „Konsumenci obecnie mają coraz większe wymagania w stosunku do firm – zależy im już nie tylko na odpowiedzialności firmy, ale też odpowiedzialności w ramach całego cyklu życia produktu. Coraz częściej również same firmy dostrzegają potrzebę dbania o najwyższe standardy CSR w łańcuchu dostaw ograniczając w ten sposób ryzyko biznesowe” – podkreśliła Małgorzata Greszta, SGS.

Swoim doświadczeniem w obszarze zarządzania dostawcami podzieliła się z uczestnikami firma Danone. Agnieszka Koc-Ankiersztajn zaprezentowała Program Zrównoważonego Rolnictwa Danone, czyli wieloletni program dla producentów mleka, który ma na celu m.in. produkcję mleka najwyższej jakości, od krów utrzymanych w dobrostanie, rozwój i stabilizację gospodarstw, podniesienie jakości życia rolnika i jego rodziny oraz ograniczenie negatywnego wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne. Uzupełnieniem programu są organizowane przez firmę Danone szkolenia dla rolników, doradztwo i specjalnie stworzona strona internetowa dla dostawców firmy. Wszystkie te elementy mają zapewnić korzyści w całym łańcuchu wartości firmy – od rolnika do konsumenta.

Podczas drugiej części spotkania, Katarzyna Ordyńska z SGS przedstawiła zestaw praktycznych narzędzi, z których mogą korzystać firmy, aby zweryfikować wymogi socjalne i środowiskowe swoich dostawców. Uczestnicy mieli okazję poznać zestaw standardów i inicjatyw w zakresie audytów socjalnych oraz dobre praktyki z rynku krajowego i międzynarodowego. Wśród narzędzi zarządzania odpowiedzialnością społeczną w łańcuchu dostaw zostały wskazane m.in. kwestionariusze samooceny, audyty i programy certyfikacji oraz uczestnictwo w inicjatywach branżowych.

Podsumowaniem było dzielenie się spostrzeżeniami i dobrymi praktykami w kilku kluczowych obszarach audytu odpowiedzialności społecznej, takich jak: zarządzanie, warunkami pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, zatrudnienie, dyskryminacja i ochrona środowiska.

Spotkanie było nie tylko okazją do zapoznania się z ryzykiem i szansami wynikającymi z zarządzania w całym łańcuchu dostaw firm, ale także pozwoliło na dyskusję z ekspertami i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania pojawiające się w tym obszarze.

Partnerem wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a patronat medialny objęli: PRoto.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, Ekologia i Rynek oraz Ecomanager.pl.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin