.

Ofmański: klienci oczekują zintegrowanej komunikacji

dodano: 
17.12.2013
komentarzy: 
2

Pomimo globalnego kryzysu gospodarczego, z punktu widzenia komunikacji rok 2013 obfitował w bardzo ciekawe wydarzenia, w szczególności dotyczące zmiany zachowania i postaw konsumentów. Bunt obywateli i konsumentów w połączeniu z dynamicznym rozwojem mediów społecznościowych sprawił, że stały się one potężnym orężem wywierania wpływu na międzynarodowe korporacje. Takie przykłady jak odrzucenie projektu ACTA w 2012 r. czy zmiana oferty jednego z operatorów telewizji cyfrowej, świadczą o skuteczności działań jednostki oraz wpływu, jaki niezadowolony klient może wywierać nawet na największe międzynarodowe korporacje. Zjawisko to dotyka wszelkich dostawców do tego stopnia, że sieć kawiarni wycofuje lody pod wpływem jednego krytycznego maila.

Podobne sytuacje wywierają wpływ na rozwój i zmiany w komunikacji z otoczeniem. Badania przeprowadzone na największych firmach PR, opublikowane w raporcie „World PR Report 2013” wydanym przez Holmes Report oraz ICCO (International Communications Consultancy Organisation) ujawniają, że nadchodzącym roku szalenie istotny będzie rozwój kompetencji zarządzania reputacją w kanałach social media, budowanie kadry doświadczonych konsultantów oraz tworzenie własnych rozwiązań technologicznych.

Dalej w raporcie czytamy, że najbardziej stymulujące sektory dla rozwoju branży PR to: dobra konsumenckie, technologia oraz rynek zdrowia. Tutaj raczej niewiele się zmieniło od zeszłego roku. Właśnie dla firm z tych sektorów agencje starają się integrować swoje serwisy jak: komunikacja digital & online, reputacja korporacyjna oraz szeroko rozumiana komunikacja marketingowa. Gdzie bardzo ważny okazuje się wybór odpowiednich kanałów do komunikacji do prowadzenia dialogu z konsumentem z wykorzystaniem nowych mediów oraz technologii. Wyzwaniem dla agencji PR jest integracja swoich serwisów/oferty kierowanej do klientów, którzy coraz częściej oczekują prawdziwie zintegrowanej komunikacji bez podziału na reklamę, PR czy social media.

Wiele obecnie prowadzonych debat branżowych (np. PR Forum) poświęconych jest zagadnieniom takim jak: mierzenie efektywności działań w mediach społecznościowych czy też właśnie rewolucji konsumenckiej. Również tegoroczny konkurs Złotych Spinaczy, gdzie napłynęło 250 zgłoszeń z całego kraju i rozdano kilkadziesiąt nagród dla najlepszych kampanii PR pokazuje, jak duża jest różnorodność realizowanych projektów i jak ważny jest umiejętnie prowadzony wiarygodny dialog z otoczeniem.

Jednak nadal poważnym wyzwaniem jest kształcenie kadry konsultantów PR zwłaszcza w zakresie zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego. Dlatego właśnie, ustalenie ścieżki kwalifikacji zawodowych jest niezwykle istotne dla rozwoju public relations w Polsce.

Norbert Ofmański, Prezes Grupy On Board

 

komentarzy:
2

Komentarze

(2)
Dodaj komentarz
17.12.2013
22:54:15
Łukasz Przybysz...
(17.12.2013 22:54:15)
Dodam kilka zdań od środowiska akademickiego: a) moglibyśmy jeszcze lepiej kształcić przyszłych specjalistów PR na dedykowanych temu studiach, gdyby środowisko praktyków (szczególnie ZFPR) ściślej z nami współpracowało i włączało się w poprawę jakości kształcenia studentów - tak na uczelni, jak i w trakcie praktyk w firmach PR (skoordynowanego i spójnego dla zainteresowanych agencji - w domyśle związkowych); b) branża pracowała wnikliwiej nad swoją profesjonalnością, etyką, przejrzystością, rzetelnością itp. (obecny rok uważam za porażkę branży, znów głownie środowiska ZFPR). Można wskazać wiele nieprawidłowości szczególnie w ostatnich miesiącach na polu etycznym i profesjonalnego wykonania zadań - niestety, to także rzutuje na umiejętności praktyczne, standardy i opinie studentów; c) widać pilną potrzebę rozwiązania kwestii REPR i systemu weryfikacji etycznej działań polskich firm PR. Szczególnie znów wskazać należy tu na agencje związkowe i rolę ZFPR w procesie podnoszenia standardów profesjonalnych branży. Miejmy nadzieję, że nowy prezes wkrótce przedstawi konkretne rozwiązania, także ws. REPR, a związek dogłębnie przemyśli kwestię kształcenia przyszłych praktyków PR.
17.12.2013
12:16:40
NK
(17.12.2013 12:16:40)
Bełkot.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin