Ogłoszenie raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”

dodano: 
03.04.2006
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”. To już czwarta edycja raportu, który zawiera wybór 60 najciekawszych praktyk realizowanych przez firmy w miejscu pracy, w relacjach z klientami i społeczeństwem. Podczas konferencji Forum przedstawiło również najnowszą Komunikację Komisji Europejskiej nt. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005” jest podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw organizacji, które kształtują warunki do działania firm w tym obszarze. „Publikacja promuje standardy CSR (corporate social responsibilty) oraz inspiruje przedsiębiorstwa do podejmowania odpowiedzialnych działań wobec swoich interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej.” – powiedziała Elżbieta Moczarska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Główną częścią raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005” są dobre przykłady działań prowadzonych przez biznes. Najwięcej, 27, praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. 33 przykłady dotyczą miejsca pracy i funkcjonowania firmy na rynku, z czego aż 21 praktyk dotyczy pierwszego obszaru, czyli działań wobec pracowników, a pozostałe 12 – rynku. Pełną treść raportu można pobrać ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Główne wnioski z raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005. Dobre przykłady”:

1. Miejsce pracy – w coraz większym stopniu firmy stają się odpowiedzialne wobec pracowników. Międzynarodowe firmy wdrażają na gruncie lokalnym obowiązujące globalnie standardy etyczne, wpisując się w ten sposób w podstawowe rozumienie odpowiedzialnego biznesu (dobry przykład: Grupa Żywiec, Zasady Etyki Biznesowej). Po drugie, poprzez rozwój wolontariatu pracowniczego angażują pracowników w problemy społeczne (dobry przykład: Cadbury Wedel, OD SERCA: Pomagamy Innym). Jeśli dodamy do tego wyrównywanie szans, bezpieczeństwo i zdrowie, tworzenie i zachowanie miejsc pracy oraz promowanie różnorodności, można powiedzieć, że duże firmy w Polsce stają się w pełni odpowiedzialne wobec pracowników.

2. Rynek - rozwój programów dla klientów, dostawców i partnerów biznesowych. Firmy podejmują wyzwanie, by realizować projekty wymagające zaangażowania i innowacyjności w relacjach z klientami, rozwoju współpracy z dostawcami czy przynoszenia wartości dodanej dla partnerów handlowych. Dzięki temu najsłabiej rozwinięty obszar odpowiedzialnego biznesu zyskuje na znaczeniu, a firmy jeszcze sprawniej budują swoją wartość na rynku. Przykładem są tutaj: Handlowa Akademia Nestle oraz Tesco – solidny partner polskich dostawców.

3. Społeczeństwo - programy zaangażowania społecznego bardziej strategiczne. Dobre przykłady uwzględniają jednocześnie podstawową działalność firmy oraz korzyści społeczeństwa/grupy społecznej, dzięki czemu stają się długofalowymi inwestycjami społecznymi, przynosząc jednocześnie firmie wymierne korzyści biznesowe. Przykładem są tutaj: Citibank Handlowy - Moje finanse, Microsoft – Forum Edukacji oraz Telekomunikacja Polska – Edukacja z Internetem tp.

Ogłoszenie raportu było także okazją do zaprezentowania najnowszej Komunikacji nt. CSR wydanej przez Komisję Europejską. 22 marca br. w Brukseli został zainicjowany „Europejski sojusz na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Sojusz jest politycznym parasolem dla nowych lub istniejących inicjatyw CSR podejmowanych zarówno przez duże firmy, jak i przedstawicieli MŚP. Wiceprzewodniczący Komisji Gűnter Verheugen, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, powiedział w Brukseli: „Ten sojusz pomoże w pogodzeniu gospodarczych, społecznych i środowiskowych ambicji Europy. Komisja opowiedziała się za podejściem opartym na dobrowolnym udziale, które jest skuteczniejsze i mniej zbiurokratyzowane. (...) Europa potrzebuje publicznego klimatu, w którym przedsiębiorcy są doceniani nie tylko za osiąganie zysków, ale również z racji rzetelnego wkładu w podejmowanie wyzwań społecznych.” Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza firmy, niezależnie od ich wielkości, do udziału w sojuszu, który jest otwarty także dla firm z Polski.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin