.

Ogłoszono konkurs na logo Uniwersytetu Kaliskiego

dodano: 
30.05.2023
komentarzy: 
0

Akademia Kaliska ogłosiła konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – pod taką nazwą działać będzie bowiem uczelnia od października 2023 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie „oryginalnego, czytelnego i wyróżniającego się spośród innych instytucji edukacyjnych projektu graficznego”. Wybrane logo będzie elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej uczelni.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, logo powinno charakteryzować się uniwersalnością w kontekście różnych miejsc przyszłego zastosowania. Znak będzie wykorzystywany do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych, przede wszystkim na papierach firmowych i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, a także promocyjnych materiałach multimedialnych oraz na innych polach eksploatacji.

Co więcej, znak graficzny Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego powinien nawiązywać do tradycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Akademii Kaliskiej oraz do obecnej kolorystyki uczelni.

Logo powinno uwzględnić trzy warianty nazwy uczelni – pierwszy: „Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” (w tym nazwa „Uniwersytet Kaliski” powinna być naczelna czyli większa, bardziej wyrazista, dopisek „im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” może być mniejszy i nie może być w tej samej linii co „Uniwersytet Kaliski”); drugi: „Uniwersytet Kaliski”; trzeci: „UK” (planowany skrót nazwy Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego).

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych wyłączając z udziału członków Komisji Konkursowej.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Logo Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – KONKURS” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską na adres: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, w terminie do 19 czerwca 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 26 czerwca 2023 roku.

Dla autora zwycięskiej pracy konkursowej przewidziano nagrodę finansową w wysokości 8 tys. złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy dotyczącej wykonania systemu identyfikacji wizualnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin