.

Organizacje branżowe mają zastrzeżenia do przetargu WWF. Fundacja odpowiada

dodano: 
29.05.2023
komentarzy: 
0

Fundacja WWF Polska ogłosiła przetarg na przygotowanie i realizację kampanii poświęconej certyfikowanemu olejowi palmowemu. Organizacje branżowe PSPR i SAPR zajęły stanowisko w sprawie zapytania – wyrażają sprzeciw wobec oczekiwań względem zgłaszających się agencji.

12 maja 2023 roku Fundacja WWF Polska opublikowała zapytanie ofertowe na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz certyfikowanego oleju palmowego, która ma zostać zrealizowana w ramach działań Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego.

Wybrana firma miałaby zająć się m.in. przygotowaniem strategii komunikacji wraz z rekomendacjami kanałów komunikacji, mediaplanu kampanii i harmonogramu kampanii. Jak przekazuje WWF, działania mają na celu uświadomienie konsumentom, że bojkot oleju palmowego nie jest rozwiązaniem problemów, a także pokazanie wpływu fundacji na zmiany w biznesie. 

PSPR i SAPR wyrażają sprzeciw

Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Stowarzyszenia Agencji Public Relations, reprezentowane przez Cypriana Maciejewskiego i Emilię Hahn, 29 maja 2023 roku wydały wspólne oświadczenie w sprawie tego przetargu Fundacji WWF. Przedstawiciele organizacji branżowych zwracają uwagę, że w zapytaniu „zamawiający już na pierwszym etapie przetargu oczekuje przygotowania m.in.: całościowej strategii komunikacji, szczegółowego kosztorysu, harmonogramu, media planu oraz key visual kampanii, bez założenia tzw. »rejection fee«”.

„Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Stowarzyszenia Agencji Public Relations wyrażają swój sprzeciw wobec tego typu praktyk. W przypadku braku »rejection fee« wymieniony w briefie zakres zadań powinien zostać zrealizowany wyłącznie przez wybranego wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa. Przedstawienie koncepcji kampanii stanowi aż 70 proc. wagi oferty i wyraźnie wskazuje na priorytet zamawiającego w tym postępowaniu” – czytamy w oświadczeniu. „Należy też podkreślić, że brief przetargowy i kampanijny nie są tożsame” – napisano dalej.

PSPR i SAPR przekazują, że w trosce o dobre praktyki na rynku public relations sprzeciwiają się przetargom, które „stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami dobrej współpracy i wykorzystują przewagę jednego z podmiotów”. „Jeżeli zamawiający oczekuje pełnej strategii komunikacji już na etapie przetargowym, zgodnie z dobrymi praktykami spotykanymi coraz częściej na naszym rynku, a będącymi standardem na rynkach Europy Zachodniej, powinien założyć wynagrodzenie za tę pracę dla zaproszonych do przetargu agencji. Jeśli zamawiający nie dysponuje takim budżetem, powinien skonstruować zapytanie ofertowe oraz proces wyboru agencji tak, by nie zmuszały zainteresowanych do darmowej realizacji pracy, za którą w normalnych warunkach klient płaci” – podkreślają autorzy oświadczenia. Jak zaznaczają przedstawiciele PSPR i SAPR, wszystkie działania doradcze i kreatywne w tego typu postępowaniach powinny wiązać się z „rejection fee”, a dopuszczalny „sprawdzian kompetencji agencji” powinien stanowić niewielkie zadanie.

PSPR i SAPR odnoszą się także do jednego z obszarów tematycznych kampanii, jakim ma być wpływ oleju palmowego na zdrowie, w tym zdrowie dzieci. „Wyrażamy nadzieję, że w tym obszarze Fundacja WWF Polska wraz z organizatorem kampanii, Polską Koalicją ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, będą prowadzić działania komunikacyjne w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu zdrowia i żywienia człowieka, płynącą z badań naukowych” – piszą. Zalecają, by komunikacja była „oparta na metaanalizie lub przeglądzie systematycznym badań naukowych z tego obszaru, a nie odwoływała się do pojedynczych badań” oraz „uwzględniała rekomendacje WHO i/lub FDA oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w zakresie tłuszczów nasyconych”.

PSPR i SAPR wystosowały w oświadczeniu prośbę do Fundacji WWF Polska o zmianę zakresu prac niezbędnych do wykonania na etapie przetargowym. „Apelujemy również o rozwagę przy określaniu wysokości kar umownych i zobowiązywanie się do ponoszenia konsekwencji obu stron umowy” – dodały organizacje.

WWF Polska odpowiada

Fundacja WWF Polska w odpowiedzi na opublikowane przez PSPR i SAPR stanowisko przesłała PRoto.pl swoje oświadczenie. Organizacja podkreśla w nim, że jej zamiarem było jak najbardziej precyzyjne określenie zadań, a nie oczekiwanie gotowych rozwiązań. WWF Polska zapowiada też doprecyzowanie zapisów zapytania.  

„Naszym celem było napisanie zapytania ofertowego tak, aby było ono określone jak najbardziej precyzyjnie, po to, aby oszczędzić agencjom błądzenia i konieczności dopytywania się o dodatkowe szczegóły – z naszego dotychczasowego doświadczenia wynikało, że publikowanie zbyt ogólnych zapytań ofertowych rodziło ze strony zainteresowanych agencji dodatkowe pytania i potrzebę doprecyzowania zakresu naszych oczekiwań” – zauważa WWF w oświadczeniu.

Jak dodaje fundacja, w przypadku opisywanego zapytania organizacja nie spotkała się  zarzutami ze strony żadnej agencji, że oczekiwania są zbyt wygórowane, „a same agencje informowały nas o tym, że zapytanie jest sformułowane jasno, co skłoniło je do udziału w tym zapytaniu”.

„Jako organizacja pożytku publicznego, która utrzymuje się z pieniędzy Darczyńców, nigdy nie stosowaliśmy »rejection fee« (co nie jest również powszechnie stosowaną praktyką w świecie biznesu), szanując natomiast naszych potencjalnych partnerów, zawsze pisaliśmy nasze zapytania ofertowe tak, aby były one zgodne z zasadami etyki i dobrych praktyk obowiązujących na i tak trudnym już rynku usług marketingowych” – przekazuje WWF Polska. „Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi. Z naszej strony dookreślimy zadania, które mogły sprawiać wrażenie oczekiwania po naszej stronie gotowych produktów czy rozwiązań. Zawsze w tego typu zapytaniach chodzi nam o pokazanie sposobu, w jaki agencja myśli i pracuje, na podstawie czego decydujemy się na wybór partnera, z którym dopiero na późniejszym etapie doprecyzowujemy plan konkretnych działań” – pisze dalej WWF. „Chcemy zatem jeszcze raz podkreślić, że zawsze staramy się stosować dobre praktyki i kierujemy się etyką w każdym naszym obszarze działania” – czytamy w oświadczeniu fundacji.  

WWF Polska odnosi się także do kwestii zdrowotnej, podjętej przez PSPR i SAPR: „chcemy zapewnić, że przy wszelkich prowadzonych przez nas działaniach, w tym kampaniach marketingowych, współpracujemy z ekspertami i naukowcami z danej dziedziny, w tym przypadku są to specjaliści z zakresu żywienia, chorób cywilizacyjnych czy dietetyki”. „Nasza fundacja nie zajmuje się ochroną zdrowia, zatem taka współpraca z autorytetami jest szczególnie przez nas pożądana i wymagana. Również w przypadku tej kampanii opieranie się na danych naukowych i wsparcie autorytetów ze świata nauki było przewidziane” – wyjaśnia WWF Polska, podkreślając, że fundacja skupia się na temacie żywności „w aspekcie jej wpływu na środowisko (zgodnie z celem fundacji), a nie w kontekście ochrony zdrowia”.

Kolejny raz

Niedawno podobna sytuacja miała miejsce w przypadku przetargu organizowanego przez Rafinerię Gdańską. Spółka opublikowała zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było świadczenie usług w zakresie public relations na potrzeby biura komunikacji spółki. Wątpliwości wzbudziło wówczas zadanie, które w ramach złożenia oferty powinna wykonać w pierwszym etapie zainteresowana firma: przygotować propozycję strategii komunikacji. Również wtedy sytuacja wzbudziła sprzeciw organizacji branżowych.

Czytaj więcej: Rafineria Gdańska ogłasza przetarg na usługi PR. Zadanie wzbudza wątpliwości

(mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin