Partner of Promotion i fundacja Michalczewskiego

dodano: 
05.08.2009
komentarzy: 
0

Agencja Partner of Promotion pracuje dla Fundacji Dariusza Michalczewskiego „Równe Szanse”. Agencja odpowiada m.in. za opracowanie strategii obecności Fundacji w mediach. Do głównych zadań agencji będzie należało wsparcie medialne projektów społecznych i sportowych realizowanych przez orgazniację. W ramach projektu agencja odpowiadać będzie również za pomoc w realizacji celów statutowych „Równych szans”.

Fundacja „Równe szanse” zajmuje się poprawą warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi oraz z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Klienta zdobyto w wyniku przetargu, a podpisana po jego wygraniu umowa jest bezterminowa. Projekt realizuje zespół pod nadzorem Anny Hahn-Leśniewskiej, client service directora. (kk)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin